Rozmowy o szlaku Baltic Pipe w Warszawie

15 czerwca 2018, 06:00 Alert
Proponowane trasy przebiegu Baltic Pipe. Źródło: Gaz-System, Ramboll
Proponowane trasy przebiegu Baltic Pipe. Źródło: Gaz-System, Ramboll

13 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie Punktów Kontaktowych do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo 25 lutego 1991 r.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ze Szwecji, Niemiec oraz Danii. Strona polska reprezentowana była przez zastępcę dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ oraz naczelnika Wydziału do spraw Transgranicznych i Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Celem spotkania była wymiana informacji na temat przebiegu krajowych procedur ocen oddziaływania na środowisko również w kontekście transgranicznym, w ramach usprawnienia współpracy międzynarodowej w zakresie stosowania Konwencji z Espoo przy projekcie Baltic Pipe.

Planowany gazociąg podmorski z Danii do Polski o łącznej długości 250-280 km posiada różne opcje wyjścia na ląd w Danii oraz w Polsce. Ponadto badane są alternatywne trasy przez Morze Bałtyckie.

CIRE.PL