Bando: Energetyka musi służyć klientom i da to pakiet zimowy

11 maja 2017, 15:30 Energetyka

O przyszłości i obecnej sytuacji na rynku energetycznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozmawiali uczestnicy panelu ,,Rynek energii elektrycznej w Europie Centralnej” w ramach odbywającego się w Katowicach IX Europejskiego Forum Gospodarczego.

Maciej Bando, fot. Europejski Kongres Gospodarczy 2015

– To trzeci pakiet ustanowił grunt po którym się poruszamy. Dał uzupełnienie o nowe rozumienie rynku, nową i właściwą rolę konsumenta na nim. Rozdzielił dystrybucje, obrót i wytwarzanie. To są fundamenty, które pozwalają budować ten rynek. Całe prawo po tym pakiecie to próby jego doprecyzowania – powiedział Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Jego zdaniem dzisiaj „stoimy przed ciężkimi wyzwaniami”. – Wydaje się, że przymknęliśmy na to oko na w którą stronę zmierzają nasi sąsiedzi. Pakiet zimowy to kolejny kamień milowy, który w szalenie istotny sposób może zmienić obraz energetyki w Europie Środkowo-Wschodnie a zwłaszcza w Polsce. Państwa tego regionu nie są do siebie pod względem sektora energetycznego – powiedział Bando.

– Obecnie najważniejsze nie są te kwestie nakładające na nas wymogi technologiczne, pewne wymogi administracyjne, tylko to, że w każdym unijnym dokumencie pojawia się konsument. To jest najważniejsza rzecz ponieważ nie pozwala zapomnieć, że energetyka jest dla niego – dodał.