Baniak: Skarb Państwa zainwestuje w Grupę LOTOS

20 listopada 2014, 09:33 Energetyka
LOTOS
Siedziba Grupy LOTOS.

Skarb Państwa złoży zapis na wszystkie przysługujące mu akcje nowej emisji Grupy LOTOS i zamierza utrzymać swój dotychczasowy udział w spółce.

Zgodnie z zapowiedzią z 13 listopada br., Minister Skarbu Państwa działając w imieniu Skarbu Państwa złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Grupy LOTOS. Dzięki zapisowi o wartości około 529,5 mln zł Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS, wynoszący ok. 53.19%.

– Jesteśmy przekonani, że środki zainwestowane przez Skarb Państwa, które będą przeznaczone na sfinansowanie inwestycji w instalację opóźnionego koksowania i instalacje towarzyszące (tzw. Projekt EFRA), przyczynią się do wzrostu wartości spółki dla wszystkich akcjonariuszy – powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa, który 15 października 2014 r. w imieniu Ministerstwa Skarbu Państwa podpisał ze spółką umowę w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

– Udział w emisji jest wyrazem naszego poparcia strategii rozwoju spółki. Grupa LOTOS jest strategiczną spółką Skarbu Państwa – powiedział Minister Baniak.

Wykonując w całości przysługujące mu prawa poboru Skarb Państwa obejmie 29.253.123 nowych akcji Grupy LOTOS, po cenie 18,10 zł każda.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa