Bank Pekao będzie udzielał kredytów na instalacje fotowoltaiczne

29 sierpnia 2019, 11:15 Alert
Fot. Bank Pekao
Fot. Bank Pekao

Bank Pekao uruchomił akcję kredytową sfinansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw do produkcji energii na własny użytek.

Kredyty na instalacje fotowoltaiczne

Bank Pekao sfinansuje instalacje fotowoltaiczne, które mają pomóc firmom do obniżenia kosztów związanych z zapewnieniem sobie energii. Bank zaznacza, że obecnie przedsiębiorstwa mogą inwestować w tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, których montaż nie wymaga składania wniosku o pozwolenie na budowę czy koncesję. Sama instalacja zaś jest przyłączana do sieci na podstawie zgłoszenia do właściwego operatora sieci dystrybucyjnej.

– W branży energetycznej na naszych oczach dokonuje się transformacja, a dotychczasowi konsumenci stają się prosumentami, aktywnie dbając o zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie jej konsumpcji. Bank Pekao od lat jest bankiem finansującym znaczącą część inwestycji sektora energetycznego w Polsce. W coraz większym stopniu i coraz częściej finansujemy projekty z zakresu zielonej energii i efektywności energetycznej – powiedział Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao.

Oferta banku obejmuje finansowanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii na własny użytek. Może dotyczyć zarówno wspomnianych mikroinstalacji, jak również instalacji większych niż 50 kWp, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Kredyty przeznaczone na finansowanie paneli fotowoltaicznych mogą być zabezpieczone bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki. Do końca 2020 roku stawka dopłaty do oprocentowania kredytu jest preferencyjna – wynosi 5 proc. – a w kolejnych latach będzie sięgać 3,3 proc. Obejmuje okres nie dłuższy niż 3 lata od daty uruchomienia kredytu.

CIRE.pl

PKO BP będzie stopniowo ograniczać finansowanie projektów wysokoemisyjnych