Bank Pocztowy wprowadza finansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE

25 maja 2020, 15:30 Alert

Bank Pocztowy dołącza do instytucji finansowych wspierających rozwój OZE. W banku można ubiegać się o kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową.

Finansowanie OZE

Bank pocztowy informuje, że wprowadza kredyty na finansowanie mikroinstalacji OZE. Zmianie uległy także warunki przyznawania premii w ramach oferty oraz ich wysokość. Bonifikatę, równą 21 procent kosztów przedsięwzięcia, będzie można otrzymać, gdy przy termomodernizacji zostaną jednocześnie zamontowane mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii, np. panele fotowoltaiczne. Spółdzielnie mieszkaniowe, wzmacniające przy okazji konstrukcje budynków z wielkiej płyty, mogą liczyć nawet na 50 procent premii.

Bank Pocztowy informuje także, że wprowadził zmiany do oferty „Kredyt z premią BGK”. Od teraz inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, w tym paneli fotowoltaicznych, oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z konstrukcyjną, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty. Zmiany są efektem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której zapisy weszły w życie 12 kwietnia 2020 roku.

Rapacka: Ekopożyczki. Banki walczą o prosumenta

 

Premie i bonifikaty

Zmianie uległy także zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej w ramach oferty „Kredyt z premią BGK” – czytamy w informacji Banku Pocztowego. Obecnie można ją uzyskać, gdy zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię: w przypadku budynków, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy oszczędność ma wynosić co najmniej 10 procent, w przypadku pozostałych – co najmniej 25 procent. Zmieniła się również wysokość bonifikaty. Dla wszystkich przyznanych kredytów wynosi ona teraz 16 procent kosztów przedsięwzięcia, niezależnie od wartości kredytu, a inwestorów, którzy w ramach termomodernizacji budynku zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji OZE, premia wynosić będzie 21 procent. O bonifikatę w wysokości 50 procent mogą z kolei starać się spółdzielnie mieszkaniowe, które przy okazji termomodernizacji budynków z wielkiej płyty dokonają wzmocnienia ich konstrukcji – połączeń między warstwą fakturową a konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew. Bonifikata wyniesie wtedy połowę kosztów zakupu i montażu kotew.

Bank Pocztowy podkreśla, że o środki w ramach oferty „Kredyt z premią BGK” mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Co istotne, kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, które otrzymały wsparcie ze środków publicznych.

Bank Pocztowy/Patrycja Rapacka

Fotowoltaika polska chce budować krajowy łańcuch dostaw