Bednarski: Energetyka jutra zmieni rolę sprzedawcy i klienta energii 

22 marca 2019, 13:45 Energetyka
pge siedziba gdańsk
Elektrociepłownia Gdańsk. Fot. BiznesAlert

Klient przestaje już być tylko odbiorcą energii, a coraz częściej staje się również jej producentem – mówił podczas odbywającej się w Krynicy Zdroju konferencji ,,Polska energetyka w obliczu innowacji”, Mariusz Bednarski, dyrektor Biura Rozwoju Produktów PGE Obrót.

Według niego liberalizacja rynku energii oraz wdrożenie unijnych dyrektyw wprowadziły nowy model handlu energią elektryczną. Rola sprzedawcy energii, w ujęciu podstawowym sprowadza się do oferowania kontraktów na sprzedaż na rynku detalicznym oraz ich obsługi handlowej – Zmniejsza się rola spółki obrotu jako sprzedawcy, staje się ona bardziej dostawcą kompleksowych rozwiązań i usług dla klientów, które będą wspierać transformację energetyczną, zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa oraz celami Unii Europejskiej – powiedział dyrektor Bednarski. 

Dodał, że obecnie PGE postrzega klientów przez pryzmat tego, jaką rolę pełnią w systemie. W tym kontekście wspomniał o prosumentach, klastrach energii, dostawcach DSR czy klientach, korzystających z elektromobilności. 

Zdaniem dyrektora Biura Rozwoju Produktów PGE Obrót, wszystkie te elementy wpłyną na zmianę roli sprzedawcy energii. – Teraz tradycyjny sprzedawca dokonuje zakupu energii na rynku hurtowym, celem odsprzedaży na rynku detalicznym. Nowoczesny sprzedawca koncentruje się na spełnieniu potrzeb energetycznych klienta, także kojarząc go z producentem energii. Sprzedawca stanie się dostawcą platformy kojarzącej uczestników rynku – powiedział.

Zwrócił również uwagę, że w przyszłości punkt poboru energii będzie przypisany nie tylko do miejsca przyłączenia, ale i do samego klienta. – Nowoczesny sprzedawca będzie zapewniał dostawy klientom niezależnie od ich lokalizacji – mówił. – Nowoczesność wymaga innowacji. PGE jest na nie otwarta i liczy na współpracę ze światem nauki – zakończył.