PGE GiEK sadzi miliony drzew na terenach pokopalnianych wokół Bełchatowa

3 czerwca 2022, 18:00 Alert

Na byłych terenach kopalni w Bełchatowie posadzono już około 47 milionów drzew. PGE GiEK dba o rekultywacje tych obszarów, budowanie ekosystemu i bioróżnorodności.

Źródło: freepik
Źródło: freepik

Tereny Kopalni Bełchatów od lat są poddawane ponownemu zalesianiu. Jest to proces rekultywacji terenów, które kiedyś były  terenem należącym do kopalni. Jesienią 2021 roku posadzono 380 tysięcy liściastych oraz iglastych drzew. Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna finansuje i dba o budowanie ekosystemu, nowego krajobrazu oraz bioróżnorodności progórniczych obszarów w Bełchatowie.

– Rekultywacja w kierunku leśnym tworzy stabilny i bioróżnorodny ekosystem, który zabezpiecza zdeponowane na zwałowiskach masy ziemne przed erozją. Rekultywacja leśna daje początek procesom glebotwórczym oraz tworzy warunki życia dla wielu organizmów. Na obszarach poprzemysłowych PGE GiEK powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, dzięki którym nasze tereny zyskują bogatą bioróżnorodność – podkreśla prezes zarządu PGE GIK Andrzej Legeżyński.

Łącznie zrekultywowano już 2700 ha terenów poeksploatacyjnych. Prace trwają od lat sześćdziesiątych XX wieku, a część terenów została przekazana Lasom Państwowym. Na tych obszarach posadzono około 47 milionów drew.

– Prowadząc naszą działalność wydobywczą, dbamy o minimalizowanie jej oddziaływania na środowisko, dlatego tereny poeksploatacyjne podlegają bieżącej rekultywacji. Dzięki temu tereny pogórnicze stwarzają wyjątkowe możliwości ich zagospodarowania – mówi prezes zarządu.

PGE GiEK/Maria Andrzejewska