Bezpieczeństwo energetyczne to integracja rynków lokalnych UE (RELACJA)

21 czerwca 2019, 11:00 Energetyka
prof. Navraj Singh Ghaleigh (Uniwersytet w Edynburgu, Wielka Brytania), w środku: dr Mateusz Bonca (Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.), po prawej: prof. Volker Roeben (Uniwersytet w Dundee, Wielka Brytnia)
Od lewej: prof. Navraj Singh Ghaleigh (Uniwersytet w Edynburgu, Wielka Brytania), dr Mateusz Bonca (Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.), prof. Volker Roeben (Uniwersytet w Dundee, Wielka Brytnia)

W dniach 23-24 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”.

Organizatorami Konferencji byli Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego, Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie.

Dwudniowa konferencja stanowiła kontynuację rozpoznawalnego w świecie akademickim oraz branży energetycznej wydarzenia, cyklicznie organizowanego na Uniwersytecie Łódzkim pod nazwą „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”. W latach 2017 oraz 2018 wydarzenie to organizowane było na szczeblu krajowym, natomiast w wyniku współpracy Marcina Kraśniewskiego z Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, zdecydowano się na organizację pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji naukowa dotyczącej prawnego funkcjonowania sektora energetycznego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Kancelarii Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, a także Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council) oraz Association of Corporate Counsel Europe.

Konferencja „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” poruszyła kwestie aktualne i ważne z perspektywy zarówno bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i Unii jako całości. W trakcie dwudniowych obrad uczestnicy wydarzenia dogłębnie analizowali wszelkie aspekty objęte tematyką wydarzenia, w tym politykę energetyczną Unii Europejskiej, systemy wsparcia finansowania odnawialnych źródeł energii, elektromobilność czy zamieszanie wokół ustawy prądowej.

Konferencja została podzielona na dwa dni. Pierwszy, międzynarodowy podczas którego, po powitaniu gości przez Organizatorów Konferencji – prof. Marię Królikowską-Olczak (Uniwersytet Łódzki) oraz Marcina Kraśniewskiego (Uniwersytet Łódzki, World Energy Council) nastąpiło uroczyste otwarcie Konferencji, uświetnione obecnością prof. Antoniego Różalskiego (Rektor Uniwersytetu Łódzkiego), prof. Michała Seweryńskiego (Wicemarszałek Senatu RP), Grzegorza Schreibera (Marszałek Województwa Łódzkiego), prof. Zbigniewa Rau (Wojewoda Łódzki). Do obrad przystąpiło wielu znakomitych specjalistów głównie z zagranicznych ośrodków naukowych, a także biznesu, byli to m. in.: prof. Raphael Heffron (Uniwersytet w Dundee), prof. Navraj Singh Ghaleigh (Uniwersytet w Edynburgu), Rolands Irklis (ACER, Łotwa), prof. Daniele Senzani (Uniwersytet w Bolonii), prof. Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki, Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.),  dr Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ACC Europe). Drugi dzień Konferencji miał charakter krajowy. W tym dniu wystąpili m.in. Łukasz Kroplewski (Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A.), dr Mateusz Bonca (Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.), prof. Jan Wojtyła (Członek Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej S.A.), prof. Anna Walaszek-Pyzioł (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), dr Zdzisław Muras (Urząd Regulacji Energetyki).

W trakcie obrad dokonano wielu interesujących spostrzeżeń. Rolands Irklis (Vice-President of the Council of European Energy Regulators, the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)) zajmujący się głównie sektorem gazowym wskazał, że bezpieczeństwo energetyczne należy polepszać poprzez zintensyfikowanie integracji rynków lokalnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Podkreślił, że to co obserwujemy teraz, to zwiększanie udziału niekonwencjonalnych źródeł energii, co jest wskazane, jednak w parze z tym trendem powinna iść globalna wizja rozwoju. Integracja pozwoli bowiem oszczędzić na kosztach, ponieważ im więcej połączeń tym więcej tańszej energii. Zdaniem Rolandsa Irklisa z Łotwy zintensyfikowana współpraca umożliwi skuteczniejszą pomoc państwom, które spotka kryzys produkcji energii elektrycznej.

Tematem cieszącym się dużym zainteresowaniem był też proces dekarbonizacji oraz rozważania nt. dostępnych źródeł energii na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci oraz kosztów ich eksploatacji. Profesor Jan Wojtyła wskazał, że to czym i jakim kosztem zastąpić węgiel, jest kwestią bezpieczeństwa energetycznego, a miks energetyczny, o którego kształcie decydują w pierwszej kolejności wymiary finansowy, społeczny i ekologiczny, musi  być harmonijnym połączeniem trzech wspomnianych wymiarów bez zaniedbywania któregokolwiek. Argument za zintensyfikowaniem procesu dekarbonizacji wysunął też prof. Daniele Senzani (Uniwersytet w Bolonii) zauważając, że przyszłością sektora energetycznego jest cyfryzacja, a jej rozwój w oparciu o konwencjonalne źródła energii jest zdecydowanie trudniejszy niż w przypadku odnawialnych źródłach energii. Profesor Uniwersytetu w Bolonii powiedział również, że zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w misie energetycznym będzie stanowiło bodziec rozwoju gospodarczego, zwłaszcza dla lokalnych przedsiębiorstw mogących dostarczyć usługi dla nowych technologii energetycznych. Natomiast Łukasz Kropelwski zwrócił uwagę na znaczenie gazu ziemnego w procesie dekarbonizacji energii. – Wygrywamy, jeżeli chodzi o paliwa kopalne. Gaz jest traktowany w wyjątkowy sposób. Polityka klimatyczna nam sprzyja. Także w obszarze transportu np. CNG, LNG czy bunkrowania statków. Jesteśmy po dobrej stronie. Mamy szczęście, że zajmujemy się gazem – powiedział Wiceprezes PGNiG S.A.

Konferencja spotkała się także z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów, w wyniku którego powstała program „Polska energia” przygotowany przez TVP 3 Łódź. Program dostępny jest on-line pod linkiem:  lodz.tvp.pl

Partnerem Strategicznym Konferencji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., a Partnerem Złoty Grupa LOTOS S.A. Wśród partnerów znaleźli się również: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Izba Gospodarcza Gazownictwa, Gas Trading S.A. oraz Bank Ochrony Środowiska. Głównym partnerem medialnym był portal BizesAlert.pl.