Bezpieczeństwo komunikacji NATO jest zagrożone. Rosja coraz skuteczniej zakłóca transmisje danych

15 lipca 2015, 06:36 Alert

(Atlantic Council/Patrycja Rapacka)

Rosyjskie zaawansowane technologie broni elektronicznej oraz zakłócania stanowią poważne zagrożenie i wyzwanie dla sił sojuszniczych ćwiczących w Europie.

Jakkolwiek USA sprzedały zaawansowane środki łączności wielu sojuszniczym państwom, w tym bałtyckim, prawo amerykańskie zabrania dzielenia się najlepiej zabezpieczonymi środkami szyfrowania, które mogłyby zapobiec łamaniu kodów przez Rosję. Zdaniem amerykańskich specjalistów, Rosja dużo zainwestowała w środki do przechwytywania komunikacji i zakłócania transmisji oraz w narzędzia do identyfikacji źródła transmisji. Przedstawiciele wywiadu twierdzą, że Rosja także lepiej maskuje i ochrania własne środki komunikacji by zachowywać swoje planowane posunięcia w tajemnicy.

Plutony litewskich i amerykańskich żołnierzy prowadziły pozorowany atak na poligonie na wschodzie Litwy we wtorek 14 lipca, jednak oficerowie obserwujący ćwiczenia stwierdzili, że to zapewnienie bezpiecznej komunikacji było największą trudnością.

– Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań jest bezpieczeństwo komunikacji na  szczeblu taktycznym, powiedział gen. Michael Tarsa, zastępca dowódcy 4 Dywizji Piechoty USA.

Dowództwo Transformacji NATO pracuje nad nową technologią radiową, która może być wspólnie przyjęta przez sojusz północnoatlantycki i pozwoli na bardziej bezpieczną komunikację, jednak system ten nie jest jeszcze gotowy do wdrożenia.