Bezpieczne wyjazdy na Wielkanoc

3 kwietnia 2015, 08:21 Alert

(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

W okresie Świąt Wielkiej Nocy spodziewane jest wzmożone natężenie ruchu na drogach krajowych oraz zwiększony ruch podróżnych na kolei. Przypominamy, że kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będzie obowiązywał zakaz ruchu 4 kwietnia 2015 r. w godzinach 18:00-22:00, oraz 5 i 6 kwietnia 2015 r. w godzinach 8:00-22:00. Zwiększonego ruchu możemy spodziewać się przede wszystkim na niektórych odcinkach autostrad i w punktach poboru opłat (PPO). Dla podróżujących koleją zostały uruchomione dodatkowe pociągi, a na największych dworcach pomoc zapewnią informatorzy mobilni.

Sytuacja na drogach

Na drogach w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL, w okresie świątecznym zostanie zwiększona obsada kadrowa w punktach poboru opłat – dodatkowi pracownicy będą pomagali kierowcom w pobieraniu biletów wjazdowych. Możliwe będzie także uruchomienie bramek rewersyjnych, które przystosowane są do obsługi ruchu wjazdowego i wyjazdowego.

Koncesjonariusz zarządzający autostradą A1 na odcinku Gdańsk – Toruń nie przewiduje ryzyka wystąpienia dużego natężenia ruchu. W przypadku wystąpienia zatorów deklaruje podjęcie działań usprawniających ruch, w tym m.in. zwiększenie ilości inkasentów obsługujących kierowców.

Na autostradzie A2 Świecko – Konin, zarządzanej przez spółkę koncesyjną, kasy będą pracowały w pełnej obsadzie, tak by uiszczanie opłat było prowadzone w sposób płynny. Aktualne informacje o sytuacji na tym odcinku, np. o utrudnieniach w ruchu, podawane będą na stronie internetowej www.autostrada-a2.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Na autostradzie A4 na odcinku Katowice – Kraków, zgodnie z deklaracją koncesjonariusza w obu punktach poboru opłat (w Brzęczkowicach i w Balicach) będzie uruchomiona pełna obsada bramek, a dodatkowi inkasenci zapewnią nieprzerwaną obsługę podróżujących. Dodatkowo w PPO w Balicach, w sytuacjach spiętrzeń ruchu, zostanie uruchomiona tzw. bramka prawostronna.

Wszystkie informacje o aktualnej sytuacji na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA dostępne są dla kierowców całodobowo pod ogólnopolskim numerem informacji drogowej – 19 111 oraz na stronie www.gddkia.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, w „Serwisie dla kierowców”.

Kontrole ITD

O bezpieczeństwo na drogach w okresie Świąt Wielkanocnych będą dbali m.in. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrolowani będą głównie kierowcy pojazdów ciężarowych i autobusów. Inspektorzy sprawdzą w jakim stanie technicznym znajdują się te pojazdy oraz czy ich kierowcy są wypoczęci oraz trzeźwi. ITD będzie sprawdzać, czy są przestrzegane okresowe ograniczenia w poruszaniu się po drogach obowiązujące pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Inspektorzy będą interweniować także w przypadku rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców samochodów osobowych.

Ułatwienia na kolei

Już od 1 kwietnia 2015 r. na torach pojawiły się dodatkowe pociągi wielkanocne. PKP Intercity przygotowało więcej miejsc dla pasażerów na najpopularniejszych trasach, np. do Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta. Osoby planujące podróż mogą śledzić frekwencję w pociągach. Więcej informacji na stronie www.intercity.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Jak co roku na największych stacjach kolejowych będą dyżurować informatorzy mobilni. Pomogą podróżnym sprawdzić godziny odjazdów pociągów czy odnaleźć właściwy peron. Informacje o kursowaniu pociągów są także dostępne na stronie www.intercity.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznegooraz pod numerem infolinii 19 757.

W całym kraju 170 zespołów pogotowia technicznego, mogących usunąć usterkę szyn lub urządzeń sterowania ruchem, pozostaje w pełnej gotowości. Na  najważniejszych węzłach kolejowych stacjonuje 80 pociągów PKP Energetyki, których zadaniem jest reagowanie w przypadku pojawienia się ewentualnych usterek lub uszkodzeń sieci trakcyjnej. Na głównych szlakach PLK dysponuje również dodatkowymi lokomotywami spalinowymi, które mogą być wykorzystane w przypadku zaniku napięcia.

Straż Ochrony Kolei wystawia dodatkowe patrole. Na dworcach, stacjach i w pociągach służbę będzie pełnić prawie 1700 funkcjonariuszy SOK. Ponad drugie tyle zostanie skierowanych do zabezpieczenia szlaków kolejowych. W ciągu czterech dni SOK wystawi 1430 patroli. Pracę funkcjonariuszy będzie wspomagał specjalistyczny sprzęt, między innymi mobilne centra monitoringu, które będą wykorzystane do obserwowania miejsc szczególnie zagrożonych kradzieżami.