BGK: Infrastruktura Trójmorza potrzebuje 600 miliardów euro

– 600 miliardów euro to kwota, którą należy zainwestować do 2030 roku w infrastrukturę Trójmorza, aby wyrównać różnice między Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza podczas konferencji „Kapitał dla infrastruktury” zorganizowanej przez Bułgarski Bank Rozwoju w Sofii. Szansa na rozwój regionu BGK … Czytaj dalej BGK: Infrastruktura Trójmorza potrzebuje 600 miliardów euro