Geotermia w Białce Tatrzańskiej ze wsparciem NFOŚiGW

17 sierpnia 2018, 10:15 Alert
NFOSiGW

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 3,4 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło i chłód obiekty tamtejszego Kompleksu Turystycznego Bania. Umowa w tej sprawie została podpisana 10 sierpnia 2018 r.

W ramach dofinansowanego projektu spółka Bania wdroży system wykorzystania w dodatkowy sposób energii geotermalnej z ujęcia GT1. Woda z odwiertu popłynie do zbudowanej ciepłowni geotermalnej, która z kolei zasili w ciepło i chłód hotel oraz inne budynki w bazie turystycznej Bania. Planowane jest m.in. wdrożenie technologii wymiennikowni, w tym pozyskanie i montaż odpowiednich urządzeń (m.in. agregatów wielofunkcyjnych i chłodnic adiabatycznych). Ponadto zostaną oddane do użytku rurociągi sieci cieplnej oraz dwa zbiorniki: jeden jako rezerwuar wody geotermalnej, a drugi przeznaczony na ścieki oczyszczone (zasób schłodzonej wody termalnej). System ma być zbudowany do 30 czerwca 2019 r. Osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego jest planowane rok później i ma przynieść szacunkowo roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1040 ton CO2. Produkcja ciepła z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE jest szacowna na 4,929 GWht w skali roku. Koszt całkowity projektu sięgnie 9,488 mln zł, z czego niskooprocentowana pożyczka z NFOŚiGW to prawie 3,366 mln zł. Beneficjent zaangażuje także własne środki finansowe.

– Projekt jest ciekawy i innowacyjny. Cieszę się, że dzięki niemu zadbamy o środowisko, stosując najnowsze technologie. Jeszcze do niedawna użytkowaliśmy kocioł węglowy, a dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić, jak można korzystać z takiego emisyjnego źródła ciepła, mając jednocześnie zasoby geotermalne. Nasz system został zaprojektowany tak, aby z jednej strony wykorzystywać z odwiertu energię geotermalną i wodę zrzutową, a z drugiej strony stosować urządzenia, które będą produkowały chłód, choćby na potrzeby klimatyzacji w hotelu. Bilanse ciepła i chłodu są tak rozłożone, że wyższych parametrów nie bylibyśmy już w stanie osiągnąć – zauważył prezes spółki Bania Paweł Dziubasik po podpisaniu umowy. Podkreślił on też, że w kompleksie turystycznym w Białce Tatrzańskiej – po to, aby jak najefektywniej wykorzystywać geotermię – energia będzie produkowana także z oczyszczonych ścieków. Sprzężenie różnych elementów systemu ma dać bardzo wymierny efekt ekologiczny: zmniejszyć energochłonność, zredukować szkodliwą emisję oraz zapewnić więcej ciepła i chłodu o „zielonym kolorze”.

Dofinansowanie przez NFOŚiGW tej inwestycji umożliwia program priorytetowy pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki , Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej.

CIRE.PL