Ministerstwo klimatu proponuje taryfy gwarantowane na rzecz rozwoju rynku biometanu w Polsce

8 października 2020, 06:30 Alert

– System wsparcia biometanu jest obecny w dyskusji z branżą. Ministerstwo klimatu rozważa obecnie dwa modele dwukierunkowe. Chodzi początkowo o system feed-in tariff (taryfa gwarantowana) na wtłaczanie biometanu do sieci. Na kolejnym etapie resort myśli o systemie aukcyjnym, który jest kojarzony z systemem OZE – powiedział dyrektor departamentu OZE w ministerstwie klimatu Piotr Czopek podczas Kongresu DISE 2020. Projekt wsparcia ma być gotowy w ciągu kilku tygodni.

Piotr Czopek, dyrektor departamentu OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Piotr Czopek, dyrektor departamentu OZE. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Zainteresowanie rośnie

– Patrząc na rynek biometanu rodzący się w Polsce, musimy go tak modelować, abyśmy byli w stanie rozwinąć go do takiego stopnia, którego potrzebujemy. Patrząc na Politykę Energetyczną Polski do 2040 to udział w niej biometanu wynika z trendów, które są obecne. Patrząc jednak do 2050 roku, nie możemy abstrahować od biometanu, który nie tylko jest paliwem do produkcji energii ciepła w biogzowaniach na terenach lokalnych, ale i w transporcie – powiedział Piotr Czopek. Przyznał, że opóźnienie legislacyjne wynika z faktu, że wcześniej biometan nie był postrzegany jako atrakcyjne paliwo do wykorzystania. – Rośnie zainteresowanie tym paliwem w przemyśle, choćby w chemii. – Pracujemy w ostatnim czasie nad przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych, które będą miały na celu wyróżnienie i wykorzystanie biometanu – powiedział.

System wsparcia biometanu jest obecny w dyskusji z branżą. Ministerstwo klimatu rozważa obecnie dwa modele dwukierunkowe. Chodzi początkowo o system feed-in tariff (taryfa gwarantowana) na wtłaczanie biometanu do sieci. Na kolejnym etapie resort myśli o systemie aukcyjnym, który jest kojarzony z systemem OZE. Patrząc na harmonogram prac, ministerstwo chce je przyspieszyć i powołało zespół roboczy ds. biometanu. – Mamy już przygotowany model tego mechanizmu i staramy się przygotowywać projekty przepisów, tak aby jak najszybciej wyjść z tą propozycją. Obecnie konsultujemy roboczo te przepisy z różnymi podmiotami. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni skończymy te prace i będziemy mogli iść dalej – zaznaczył Piotr Czopek.

Bartłomiej Sawicki

Wróbel: Biometan zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski