Klimczak: Europa powinna postawić na biomasę

30 października 2017, 11:15 Energetyka

Mniej regulacji, więcej możliwości wyboru źródeł biomasy – to postulaty Dawida Klimczaka, prezesa Enea Trading, spółki należącej do Grupy Enea. To jeden z polskich gigantów w branży energetycznej, należący do Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

fot. pixabay

W komentarzu dla portalu EurActiv.com Klimczak pisze, że kwestie środowiskowe są obecnie jednym z najgorętszych problemów w Unii Europejskiej. Powstrzymanie zmian klimatycznych wymaga znaczących i pilnych działań, a także wyznaczania ambitnych celów przez wszystkie kraje, nie tylko europejskie.

– Jednym z instrumentów służących osiągnięciu tych celów jest polityka energetyczna UE, wspierająca intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii . Rozwój OZE jest warunkiem wstępnym przy realizacji ambitnych celów w zakresie klimatu – pisze. – Czy Europa korzysta ze wszystkich dostępnych możliwości ? – pyta Dawid Klimczak.

Stabilne źródło uzupełniające niestabilne OZE

Jak podkreśla, szansą może być biomasa, która jest dostępnym źródłem energii. – Biomasa składa się z odpadów przydomowych, komunalnych, rolnictwa, leśnictwa, a także pozostałości z przemysłu drzewnego. Wszechobecność, ilość i różnorodność biomasy decydują o dużym potencjale wykorzystania nie tylko w produkcji energii elektrycznej, ale również do celów ogrzewania i transportu, jako biopłynów paliwowych – pisze manager.

Wylicza on zalety tego surowca, do których zalicza stabilność i przewidywalność, „dzięki czemu może odgrywać istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego”.

– Może więc być doskonałym uzupełnieniem innych odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wiatrowe, gdzie produkcja jest całkowicie zależna od aktualnych warunków pogodowych. Jednocześnie energetyczne spalanie biomasy może być narzędziem wsparcia dla tych krajów, w których gospodarka opiera się na paliwach kopalnych i pozwoli na transformacje gospodarek w stronę ograniczenia emisji – zaznacza Klimczak.

Wykorzystanie biomasy jako element  gospodarki o obiegu zamkniętym 

Biomasa – podkreśla – ma także kluczowe znaczenie dla realizacji celów związanych z klimatem i realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym. – Nie ma lepszego sposobu wykorzystania organicznych odpadów przemysłowych i rolniczych od spalania ich w systemach przystosowanych do spalania biomasy. Produkcja takiej biomasy jest nieuchronnym skutkiem działalności człowieka. Optymalnym wykorzystaniem tego surowca jest wykorzystanie systemu – w procesie produkcji energii – czytamy w komentarzu na stronach portalu EurActiv.com.

Apel o większą elastyczność przy wykorzystaniu biomasy 

Przenosząc te tezy na grunt własnej działalności podkreśla, że Enea, świadoma roli biomasy w polityce energetycznej UE, angażuje się w rozwiązywanie tych problemów w Polsce i w Europie.

– Konieczne jest również zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju biomasy w celu uniknięcia negatywnego wpływu tych procesów na środowisko. Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez stworzenie odpowiednich przepisów dotyczących warunków i źródeł pozyskiwania biomasy, które zapewnią właściwą ochronę obszarów rolnych i leśnych, a jednocześnie nie będą stanowić nadmiernego obciążenia administracyjnego i finansowego dla dostawców – apeluje menadżer koncernu.

Uważa on, że propozycja Komisji Europejskiej, a więc włączenie do pakietu zimowego spraw związanych z biomasą, sprostała oczekiwaniom społecznym i wyzwaniom klimatycznym, będąca próbą uregulowania kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pozyskiwania biomasy na poziomie UE.

– Jednocześnie Komisja próbuje określić preferowane kierunki rozwoju inwestycji w biomasę, co sugeruje, że są to głównie rozproszone źródła i wysokosprawna kogeneracja. Wydaje się jednak, że taka preferencja jest nieproporcjonalnym środkiem, a nadmierna interwencja ogranicza decyzję dot. produkcji. – Koniecznym jest przyjęcie rozsądnych i niedyskryminujących rozwiązań. Trzeba też pamiętać, że dostępność i sposoby użycia biomasy mogą być bardzo specyficzne dla różnych regionów Europy.

– Wydaje się, że biorąc pod uwagę malejące możliwości korzystania z niektórych technologii OZE i obecnego etapu postępu technologicznego, Europa musi w pełni korzystać ze wszystkich dostępnych środków, w tym energii uzyskanej z biomasy, w drodze do realizacji ambicji klimatycznych – czytamy w komentarzu Dawida Klimczaka.

EurActiv.com