font_preload
PL / EN
Alert 28 sierpnia, 2016 godz. 11:00   
REDAKCJA

Nord Stream 2, deficyt budżetowy, polityka klimatyczna. BiznesAlert.pl w RDC

Rynek opinii (3)

Rynek Opinii w RDC to audycja przygotowana przez zespół Instytutu Jagiellońskiego i redakcję BiznesAlert.pl. Rynek to miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający, gdzie spotyka się popyt i podaż. Rynek Opinii to miejsce, gdzie konfrontujemy opinie, poglądy i wiedzę na najciekawsze oraz bieżące tematy gospodarczo-społeczne. Program prowadzą Wojciech Jakóbik, Marcin Roszkowski oraz Bartłomiej Sawicki.

▶ Rozmowa I

W zeszłym tygodniu rząd przedstawił założenia budżetu na przyszły rok. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, deficyt budżetowy ma wynieść 59,5 mld zł. Jeśli wyliczenia Ministerstwa się sprawdzą, to będzie to różnica między dochodami a wydatkami większa od wcześniejszych szacunków. Jednocześnie jednak wciąż nie przekroczymy 3 proc. deficytu sektora finansów publicznych wyznaczonego przez Unię Europejską. Rząd zapowiadał „efektywniejsze” ściąganie należnych podatków oraz walkę z szarą strefą. Jednocześnie rząd pierwszy raz w historii wyemitował obligacje na rynku chińskim, co de facto oznacza, że zadłużamy się u Chińczyków. Czy sprzedaż polskich obligacji na tamtejszym rynku to nowatorskie czy ryzykowne działanie? O tym oraz o obietnicach uszczelnienia budżetu państwa porozmawiamy z prof. Witoldem Modzelewskim z Instytutu Studiów Podatkowych.

▶ Rozmowa II

Temat, który mimo okresu wakacyjnego był jednym z najciekawszych to przyszłość gazociągu Nord Stream 2. Polski urząd antymonopolowy (UOKiK) wyraził zastrzeżenia w kwestii złożonego wniosku o wyrażenie zgody na powstanie spółki Nord Stream 2 AG. Podmiot ten ma realizować budowę kontrowersyjnego gazociągu. Zastrzeżenia polskiego urzędu przyczyniły się do odstąpienia od objęcia udziałów ww. podmiocie przez zainteresowane tym projektem zachodnie koncerny. Wintershall/BASF, Uniper, Engie, Shell oraz OMV mimo tej decyzji cały czas chcą realizować Nord Stream 2, podkreślając, że jest to dywersyfikacja szlaków dostaw surowca do Europy. W tym momencie tylko Gazprom formalnie realizuje projekt. Nowa koncepcja finansowania projektu ma być znana do końca tego roku. Czy szanse na wydłużanie okresu realizacji projektu są w ogóle realne? Jaką postawę wobec tego kontrowersyjnego dla bezpieczeństwa energetycznego projektu wyrażają inne kraje Morza Bałtyckiego? O tym porozmawiamy z dr Szymonem Kardasiem z Ośrodka Studiów Wschodnich.

▶ Rozmowa III

Kończy się okres wakacyjny, a rozpoczyna dyskusja o przyszłej polityce klimatycznej UE. Dyskusja nad implementacją porozumienia paryskiego, oraz reformy systemu ETS (System Handlu Emisjami), toczyła się w cieniu brytyjskiego referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Wynik głosowania na Wyspach będzie rzutował także na kształt przyszłej polityki klimatycznej UE. Polska ma nieco inne od unijnego stanowisko w kwestii reformy systemu ETS. W tej kwestii Polska postawiła na forum Unii Europejskiej „publiczne pytanie”, czy decyzję dot. ETS należy podejmować większością głosów w radzie UE. Polska uważa, że ze względów na bezpieczeństwo energetyczne powinno to być porozumienie na zasadzie konsensusu. W kwestii dot. ETS (sektory: transport, rolnictwo, odpady, budownictwo) Bruksela, jak wynika ze szkicu dokumentu, zobowiąże Polskę do redukcji emisji CO2 o 7 proc. Warszawa ma zastrzeżenie do takiej decyzji i przedstawia szereg argumentów. W którą stronę podąży europejska polityka klimatyczna i czy polskie racje zostaną wysłuchane na arenie Unii Europejskiej? O tym porozmawiamy z Julią Michalak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

O 19.00 zapraszamy do audycji na żywo, a później do podcastów RDC (www.rdc.pl)