Poznaliśmy laureatów XIV edycji krajowego konkursu energetycznego

15 września 2022, 10:00 Alert

XIV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko dobiegła końca. Konferencja podsumowująca odbyła się 14 września w Jaworzu niedaleko Bielska-Białej. Głównym celem konkursu było budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie oraz ekologicznie. Jednym z jego patronów medialnych był portal BiznesAlert.pl.

Fundacja Świadomi Klimatu
Laureaci XIV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

Celem organizatora konkursu, fundacji świadomi klimatu, jest upowszechnianie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną społeczeństwa. Konkurs służy również do aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.

Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła laureatów oraz przyznała wyróżnienie i dwie nagrody specjalne.

W kategorii młodzieży urodzonej w latach 1999–2002 nagrodę otrzymuje:

– Filip Czeredys – student Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Jest on autorem pracy Rozwój jakich technologii może skutecznie wspierać transformację energetyczną?

W kategorii młodzieży urodzonej w latach 2003–2006 laureatami zostali:

I miejsce (ex aequo):

– Szymon Cichoń – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jak widzisz realizację programu „Czyste powietrze“ w gminach/wybranej gminie? Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Agnieszka Żak

– Piotr  Witek – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo a jakie gospodarka? Zgłoszenie indywidualne.

II miejsce (ex aequo):

 – Kacper Dąbrowski – Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę Jakie są skutki postępującego ocieplenia klimatu? Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka

– Maciej Zajdel – Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę pt. Które z technologii OZE mają obecnie w Polsce największy potencjał? Nauczyciel prowadzący: dr inż. Agnieszka Raducka

III miejsce (ex aequo):

– Zuzanna Kołodziej – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo, a jakie gospodarka? Nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Marynowska

– Joanna Golonek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jakie są skutki postępującego ocieplenia klimatu? Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Agnieszka Żak

Wyróżnienie:

– Paweł Witek –II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu za pracę pt. Jaka jest rola transportu w ochronie klimatu? Zgłoszenie indywidualne.

Nagrody specjalne:

– Emilia Wypiór  – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu za pracę pt. Które z technologii OZE mają w Polsce największy potencjał? Nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Marynowska

– Artur Toczek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę pt. Jakie korzyści z energetyki wiatrowej czerpie społeczeństwo, a jakie gospodarka?

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Konkurs patronatem honorowym objęli: minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz. Sponsorem głównym konkursu były Polskie Siecie Elektroenergetyczne. Warto nadmienić, iż jednym z patronów medialnych konkursu był portal BinzesAlert.pl.pl

 Świadomi Klimatu/Wojciech Gryczka