Blok 1 Elektrowni Bełchatów jednak będzie dalej pracował

2 grudnia 2015, 15:34 Alert
Elektrownia Bełchatów
Elektrownia Bełchatów / fot. Wikimedia Commons

(Polskie Sieci Elektroenergetyczne)

Operator Systemu Przesyłowego w grudniu 2014 r. informował, że od 1 stycznia 2016 r. moc bloku 1 w Elektrowni Bełchatów zostanie obniżona z 370 MW do 0 MW, jednak decyzja została zmieniona, blok zostanie przystosowany do nowych wymagań.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: Ze względu na konieczność zapewnienia przez OSP bezpieczeństwa pracy KSE po 2015 r., OSP informuje, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. podjęła decyzję o pozostawieniu w eksploatacji bloku 1 w Elektrowni Bełchatów oraz podjęła działania zmierzające do technicznego przystosowania bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do wymagań stawianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.), które pozwalają na pracę takich jednostek w ograniczonym rocznym czasie pracy z podwyższonymi normami emisyjnymi.

OSP informuje również, że zważywszy na wymagania środowiskowe blok 1 w Elektrowni Bełchatów będzie pracować po roku 2015 w wymiarze nie większym niż 1500 godzin rocznie oraz nie będzie mógł pracować z pełną mocą 370 MW  – jego moc osiągalna uwarunkowana będzie wysokością rzeczywistych emisji w odniesieniu do poziomów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.).