Majewski: Blokada Kanału Sueskiego nie wpłynie na dostawy LNG do Polski