Polacy nie są gotowi na zakup samochodu elektrycznego (INFOGRAFIKA)

16 lipca 2022, 06:30 Alert

Niemal połowa Polaków jest zdania, że samochody znacznie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Co nie znaczy jednak, że jesteśmy gotowi na alternatywne formy podróżowania. Co piąty badany deklaruje, że rozważa zakup elektryka, choć jednocześnie większość przyznaje, że ich cena jest zdecydowanie za wysoka – wynika z badania Blue Media “Postawy ekologiczne Polek i Polaków”.

fot. Pixabay

Polacy a samochody elektryczne

Po 2035 roku w Unii Europejskiej będzie można kupować już wyłącznie samochody bezemisyjne – ta wiadomość z ostatnich dni elektryzuje opinię publiczną. Propozycja Komisji Europejskiej – zaakceptowana niedawno przez Parlament Europejski – by zakazać sprzedaży aut spalinowych po 2035, to część pakietu Fit for 55, którego celem jest zredukowanie do 2030 roku emisji CO2 o co najmniej 55 procent w stosunku do roku 1990.

Co do tego, że samochody wpływają na jakość powietrza istnieje raczej zgoda. 46 procent zgadza się ze stwierdzeniem, że auta przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia powietrza. 25 procent jest przeciwnego zdania. Niemal co trzeci badany nie ma zdania na ten temat. Bardziej świadome wpływu transportu drogowego na jakość powietrza są kobiety oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-34 lata) – wynika z badania Blue Media. Na pytanie o indywidualnie podejmowane działania proekologiczne aż 30 procent badanych wskazuje ograniczenie używania aut (wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do badania z 2021).

Co oprócz auta?

Z alternatywnych wobec auta i bardziej ekologicznych form transportu korzystamy raczej okazjonalnie. Czterech na dziesięciu badanych podróżuje rowerem, 38 procent korzysta z komunikacji publicznej, a co czwarty z nas z pociągu. Aż 28 procent respondentów przyznaje, że nie korzysta z żadnej alternatywy wobec auta (wzrost o 5 punktów procent w ciągu 2 lat, co może być efektem pandemii).

źródło: Blue Media

Z innych niż samochody form transportu najczęściej korzystają osoby z najstarszej grupy wiekowej (55+) oraz mieszkańcy miast. Co naturalne, mieszkańcy największych miast korzystają częściej z komunikacji miejskiej i mają najwięcej możliwości znalezienia alternatywnych do samochodu form podróżowania.

Niemal połowa badanych mogłaby zrezygnować z auta, gdyby komunikacja zbiorowa była tańsza i bardziej dostępna. O ile w ostatnim roku wzrósł odsetek pozytywnych odpowiedzi, to wciąż nie jest na takim poziomie, jak jeszcze przed pandemią (wówczas było to niemal 60 procent). Kobietom oraz mieszkańcom największych miast łatwiej byłoby zrezygnować z własnego samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej.

Elektryfikacja transportu? Polacy się przyglądają

Zdaniem co dziesiątego badanego elektryfikacja samochodów jest jednym z działań na rzecz uzdrowienia sytuacji ekologicznej na świecie. Także co dziesiąty badany wskazuje, że konieczne jest odejście od samochodów z silnikiem Diesla dla dobra planety.

Większość Polek i Polaków jest zdania, że elektryki są wciąż za drogie (wzrost z 75 procent na 81 procent) i nie ma dla nich infrastruktury (wzrost o 12 punktów procentowych r/r). Paradoksalnie, stopniowy wzrost odsetka sceptycznych odpowiedzi w ciągu ostatnich dwóch lat najpewniej świadczy o ogólnym wzroście świadomości, czym są samochody elektryczne, jaki jest faktyczny ich koszt oraz stan całej infrastruktury do ładowania elektryków.

Źródło: Blue Media

Z drugiej strony na pytanie, “jakie planujesz działania / inwestycje w związku z wojną i rosnącymi cenami surowców energetycznych” aż 19 procent deklaruje, że rozważa zakup samochodu elektrycznego. Warto jednak zauważyć, że w grupie najmłodszych respondentów taki zakup planuje co czwarty badany. Można przypuszczać, że ta opcja jest dla tej grupy wiekowej naturalnym wyborem – podczas gdy starsze pokolenie rozpatruje ją w kategoriach zmiany.

– Jako Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wspólnie z naszymi partnerami działamy na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego pozwalającego na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie. Kwestią czasu jest stworzenie kompletnej, przyjaznej dla przyszłych użytkowników infrastruktury i przekonanie do niej większości. Badanie Blue Media pokazuje, że przywiązanie Polaków do samochodu wciąż jest bardzo silne. Dostrzegamy jednak potrzebę systemowych zmian w transporcie z uwagi na sytuację ekologiczną, w tym konieczność rezygnacji z paliw kopalnych. Lepszy transport zbiorowy, infrastruktura przyjazna rowerzystom i pieszym, aż wreszcie popularyzacja elektrycznej mobilności to przyszłość, i wydaje się, że jako społeczeństwo powoli do tego się przekonujemy- komentuje Łukasz Lewandowski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Blue Media/Michał Perzyński

Wiśniewski: Los silników spalinowych w Europie został przesądzony (ROZMOWA)