Bodio: Opłaty za wjazd do centrów miast. Tylko dla przyjezdnych?

9 marca 2015, 10:45 Drogi

Podczas ostatniej XXII edycji toruńskiego Forum Gospodarczego – Welconomy Forum in Toruń w jednej z debat, „Nowoczesne rozwiązania i produkty dla infrastruktury”, uczestniczył m.in. pos. Bartłomiej Bodio.

– Ludzie obawiają się, że stracą prywatność, gdy zbyt szeroko zostałby rozszerzony system identyfikacji pojazdów dzięki e-rozwiązaniom. Posłowie muszą liczyć się z tym, by wprowadzane rozwiązania nie były opresyjne, ale zachęcające do korzystania z nich, by dzieki nim ich u zytkownicy odnosili pewne korzyści – stwierdził podczas debaty pos. Bartłomiej Bodio (PSL), przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.

Jego zdaniem niemal na całym świecie instaluje się punkty poboru opłat na drogach płatnych tak, by można je było użytkować w różnych systemach płatności.
– Na określonych odcinkach budowanych jest po kilka pasów, z których przynajmniej jeden służy płatnościom manualnym, a pozostałe – elektronicznym – objaśnił Bartłomiej Bodio. – W kierunku wprowadzenia takich rozwiązań pracują posłowie. Opłaty za użytkowanie autostrad stanowią dla władz narzędzie reglamentowania ruchu transportowego. W miastach jego natężenie już obecnie może być zabójcze, prowadzić do niebezpiecznie wysokiego natężenia smogu.

Zdaniem posła stąd zapewne powstał projekt ustawy posłów PO o zakazie wjazdu do centrów miast pojazdów 10-letnich i starszych, bądź obłożenia ich użytkowników odpowiednio wysokimi opłatami za wjazd.

– Jednak w naszych realiach ekonomicznych trzeba brać pod uwagę fakt, że większości osób nie stać na zakup nowszych aut – dodał Bodio. – Uważam, że można by wypracować kompromisowe rozwiązanie. Miasta pobierałyby opłaty, ale nie od ich mieszkańców, tylko od przyjezdnych – zakończył pos. Bartłomiej Bodio.