Bogdanka opublikowała raport zintegrowany za 2015 r.

22 czerwca 2016, 11:30 Alert

(LW Bogdanka)

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, której jednostką dominującą jest LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, opublikowała Raport Zintegrowany za 2015 rok.

Jest to już trzeci raport przygotowany przez LW Bogdanka SA w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) i drugi raport zintegrowany, łączący w sobie zarówno wyniki finansowe, jak i opis pozafinansowych elementów działalności. Raport obejmuje swoim zakresem całą Grupę Kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym.

Zawartość raportu, podobnie jak jego ubiegłorocznej edycji, została zdefiniowana w oparciu o wyniki warsztatu, który został przeprowadzony w ramach prac nad strategią CSR 2014-2017. Bezpośrednie odwołanie się do normy ISO 26000 zagwarantowało zachowanie kontekstu zrównoważonego rozwoju. Samemu tworzeniu raportu towarzyszyły wywiady przeprowadzone z menedżerami odpowiadającymi za relacje z poszczególnymi interesariuszami. Podejście takie pozwoliło zdefiniować zawartość raportu z zachowaniem zasad materialności, kompletności i uwzględnienia potrzeb informacyjnych interesariuszy. Sposób zbierania, analizy i prezentacji danych w raporcie miał równocześnie na celu zachowanie najwyższej staranności w kontekście zasad wyważenia, porównywalności, dokładności, terminowości, przejrzystości i wiarygodności.

Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu od lat stanowią integralną część strategii rozwoju Bogdanki. W ubiegłym roku nasza Spółka po raz kolejny weszła w skład prestiżowego RESPECT Index, skupiającego spółki notowane na głównym rynku warszawskiej GPW, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, działań na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk lokalnych, a także ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Publikacja raportu zintegrowanego jest więc dla nas naturalnym wyrazem stosowania zasad przejrzystości i odpowiedzialności społecznej w relacjach z naszymi interesariuszami, do których należą także inwestorzy giełdowi – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Spółki.