Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla w nowych złożach

LW Bogdanka otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton. Pozyskanie koncesji to kluczowy krok w realizacji zapowiadanego w „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025” planu podwojenia zasobów operatywnych spółki. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie … Czytaj dalej Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla w nowych złożach