Bogdanka podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze

16 lipca 2019, 10:30 Alert

Bogdanka szacuje, że wypracowała w I połowie 2019 roku 187,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 421,8 mln zł EBITDA – podała spółka w komunikacie. Szacunkowy zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 229,2 mln zł, a przychody 1.098,4 mln zł.

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

W I półroczu 2018 roku Bogdanka miała 66,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 278,6 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 856 mln zł.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym drugim kwartale zysk netto Bogdanki wyniósł 77,7 mln zł (wzrost o ok. 80 proc. rdr), EBIT 101,2 mln zł (wzrost o ponad 100 proc. rdr), EBITDA prawie 199 mln zł (wzrost o ponad 30 proc. rdr), a przychody 557,5 mln zł (wobec 457,3 mln zł rok wcześniej).

Produkcja węgla handlowego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku wyniosła 4.825 tys. ton, a sprzedaż 4.770 tys. ton. W analogicznym okresie 2018 roku produkcja węgla handlowego wyniosła 4.519 tys. ton, a sprzedaż 4.341 tys. ton. Produkcja węgla w II kwartale 2019 roku – według wyliczeń PAP Biznes – wyniosła 2.293 tys. ton, a sprzedaż 2.405 tys. ton. Rok wcześniej produkcja wynosiła 2.424 tys. ton, a sprzedaż 2.374 tys. ton.

Bogdanka poinformowała, że w drugim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. Na wyniki I kwartału wpływ miało rozwiązanie w całości rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej w kwocie 22,7 mln zł. Ostateczne wyniki Bogdanka przedstawi 30 sierpnia, w raporcie półrocznym.

Polska Agencja Prasowa