Bogdanka pogarsza wyniki

3 listopada 2016, 10:30 Alert

Bogdanka szacuje, że w III kwartale 2016 r. zanotowała na poziomie grupy 45,2 mln zł zysku netto, 58 mln zł zysku EBIT, 154,9 mln zł EBITDA oraz 465,4 mln zł przychodów – podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP zakładał kolejno: 42,2 mln zł, 56,8 mln zł, 143,8 mln zł oraz 438,1 mln zł.

Fot. Enea
Spółka szacuje, że w okresie I-III kwartał 2016 r. zysk netto grupy wyniósł 120,2 mln zł, zysk operacyjny 154,6 mln zł, EBITDA 432,3 mln zł, a obroty 1.314 mln zł.
Poniżej przedstawiamy wyniki Bogdanki w III kwartale 2016 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów:

3Q2016 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2016 rdr
Przychody 465,4 438,1 6,3% -3,7% 8,6% 1314,4 -1,0%
EBITDA 154,9 143,8 7,7% -6,9% 48,9% 432,3 -5,4%
EBIT 58,1 56,8 2,2% -20,7% 228,1% 154,6 -11,4%
Zysk netto 45,2 42,2 7,0% -20,3% 121,6% 120,2 -9,0%
marża EBITDA 33,3% 32,7% 0,59 -1,12 9,00 32,89% -1,54
marża EBIT 12,5% 12,8% -0,30 -2,67 8,35 11,76% -1,39
marża netto 9,7% 9,5% 0,22 -2,02 4,95 9,14% -0,81

Jednostkowe wyniki finansowe Bogdanki w III kwartale wskazują na 44,7 mln zł zysku netto, 57,3 mln zł zysku EBIT, 152 mln zł EBITDA i 464,9 mln zł przychodów, a w okresie od stycznia do września 2016 r. na 114,5 mln zł zysku netto, 144,4 mln zł zysku operacyjnego, 415,4 mln zł zysku EBITDA oraz 1.311 mln zł przychodów.

Polska Agencja Polska