Bogdanka przedłuża umowę na dostawy węgla do Elektrowni Ostrołęka do końca 2022

3 stycznia 2018, 14:45 Alert
Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C.

Bogdanka podpisała ze spółką Energa Elektrownie Ostrołęka aneks do umowy sprzedaży węgla, na mocy którego okres jej obowiązywania został przedłużony do końca 2022 roku. Ustalone także zostały warunki dostaw w 2018 roku – podała Bogdanka w komunikacie.

Bogdanka podała, że wartość całej umowy, obowiązującej od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniesie obecnie 1.649 mln zł netto (tj. o 23,6 proc. więcej w stosunku do wcześniejszych szacunków z 2016 r.), z czego wartość umowy w okresie 2018 – 2022 wyniesie 404 mln zł.
Uprzednio umowa obowiązywała do końca roku 2019.
Polska Agencja Prasowa