Bogdanka przedłuża umowę na dostawy węgla do Elektrowni Ostrołęka do końca 2022

3 stycznia 2018, 14:45 Alert

Bogdanka podpisała ze spółką Energa Elektrownie Ostrołęka aneks do umowy sprzedaży węgla, na mocy którego okres jej obowiązywania został przedłużony do końca 2022 roku. Ustalone także zostały warunki dostaw w 2018 roku – podała Bogdanka w komunikacie.

Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C na węgiel. Fot. Energa
Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C na węgiel. Fot. Energa
Bogdanka podała, że wartość całej umowy, obowiązującej od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniesie obecnie 1.649 mln zł netto (tj. o 23,6 proc. więcej w stosunku do wcześniejszych szacunków z 2016 r.), z czego wartość umowy w okresie 2018 – 2022 wyniesie 404 mln zł.
Uprzednio umowa obowiązywała do końca roku 2019.
Polska Agencja Prasowa