Bogdanka przedstawia wyniki za I półrocze

2 sierpnia 2017, 11:30 Alert

Bogdanka szacuje, że miała w I półroczu 2017 roku 112,1 mln zł zysku netto i 318,6 mln zł zysku EBITDA – poinformowała spółka w komunikacie.

Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny spółki wyniósł w I półroczu 147,5 mln zł, a przychody 902,1 mln zł.

Na poziomie jednostkowym Bogdanka miała w I półroczu 900 mln zł przychodów, 140,1 mln zł EBIT, 307,1 mln zł EBITDA i prawie 115 mln zł zysku netto.

„W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki” – podała Bogdanka.

Wstępne wyniki Bogdanki w drugim kwartale 2017 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie szacunkowych wyników półrocznych i ich odniesienie do konsensusu PAP

2Q2017 Wyniki Kons. Różnica r/r q/q YTD 2017 rdr
Przychody 436,9 434,5 0,5% 2,0% -6,1% 902,1 6,3%
EBITDA 138,8 141,5 -1,9% 33,5% -22,8% 318,6 16,0%
EBIT 57,7 52,1 10,8% 226,2% -35,7% 147,5 52,7%
Zysk netto 43,9 41,7 5,3% 114,4% -35,5% 112,1 49,6%
marża EBITDA 31,8% 32,6% -0,80 7,50 -6,87 35,32% 2,95
marża EBIT 13,2% 12,0% 1,24 9,08 -6,08 16,35% 4,97
marża netto 10,1% 9,6% 0,47 5,27 -4,60 12,43% 3,65
Dane w mln zł.
Publikację raportu LW Bogdanka za I półrocze 2017 roku zaplanowano na 7 września 2017 roku.

Bogdanka jest częścią grupy Enea, do której należy 66 proc. akcji kopalni. Ponad 10 proc. należy do TFI PZU, a pozostała część do mniejszych akcjonariuszy. Kopalnia wydobywa rocznie ponad 9 mln ton węgla z trzech pól wydobywczych.

Niedawno spółka poinformowała, że w Ministerstwie Środowiska złożono wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego z pola Ostrów. Uzyskanie koncesji będzie oznaczało dla kopalni Bogdanka podwojenie dostępnych zasobów węgla.

Polska Agencja Prasowa