Bogdanka chwali się wynikami finansowymi

8 listopada 2017, 06:00 Alert

Należąca do Grupy Enea spółka górnicza, Lubelski Węgiel Bogdanka podała wstępne wyniki finansowe za trzy kwartały tego roku.

Fot. Enea

Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka za trzy kwartały tego roku przyniosły przychody ze sprzedaży netto na poziomie 1 304 716 tys. zł, zaś EBITDA wyniosła 438.637 tys. zł, a EBIT: 184 318 tys. zł. Zysk netto wyniósł 146.535 tys. zł

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za ten okres to przychody ze sprzedaży netto na poziomie 1 307 132 tys. zł, EBITDA to 452.539 tys. zł, a EBIT 191 886 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 143.655 tys. zł.

LW Bogdanka