Bojarski: Co dalej z upadłością PBG?

3 września 2013, 12:33 Drogi

– Pod rządami opracowywanego obecnie przez rząd projektów ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstw i nowelizacji prawa upadłościowego, restrukturyzacja budowlanej spółki PBG przebiegałaby szybciej, a wdrażane procedury naprawcze byłyby prostsze – mówi naszemu portalowi Waldemar Bojarski, syndyk w spółce Syndycy Wielkopolscy.

Nowe prawo, nad którym pracuje obecnie rząd, w tym zakresie przewiduje cztery ścieżki postępowania. – Zdaniem Bojarskiego są one mniej sformalizowane w stosunku do obecnie obowiązujących procedur. A ponadto to wierzyciele mieliby w większym stopniu niż obecnie decydować o przebiegu i finale restrukturyzacji.

– Obecnie jednak postępujemy zgodnie z obecną ustawą upadłościową – jako syndycy PBG jesteśmy na etapie rozpoznawania sprzeciwu wobec ustalonej listy wierzytelności – mówi dalej Bojarski. – Wierzyciele mogą bowiem zaskarżyć wierzytelności na liście przedłożonej sędziemu-komisarzowi. Równolegle prowadzone są negocjacje z bankami nt. możliwości zawarcia układu, a z drugiej strony ważne będzie ustalenie zasad finansowania dalszej działalności firmy.

Według Bojarskiego łącznie wierzycieli PBG jest niemal pięciuset. Z tego najważniejsi to 14 banków i 28 innych podmiotów. I to te firmy decydują o kształcie zawieranego układu restrukturyzacyjnego. Wierzyciele finansowi PBG mają w najbliższym czasie przedstawić swoje propozycje restrukturyzacji firmy.