Juliusz Bolek – pisze wiersze, Dyrektor Biura Zarzadu -Grupa Multimedialna SP. z o.o.
2-03-2005 r. Warszawa
Fot.Mariusz Grzelak
CYFRA