BOŚ udzieli dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych

9 września 2021, 12:00 Alert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 8 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu umowę z Bankiem Ochrony Środowiska w sprawie dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Jest to pierwszy bank, który w imieniu NFOŚiGW będzie udzielał przedsiębiorcom dotacji do leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”.

Ładowanie samochodu elektrycznego. Źródło: freepik.com
Ładowanie samochodu elektrycznego. Źródło: freepik.com

Umowa

Umowa to efekt zakończonego naboru na banki, które w imieniu NFOŚiGW będą dystrybuować dotacje głównie dla przedsiębiorców w formie dopłat do leasingu w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”. Pierwszym bankiem, który spełnił kryteria wyboru i na tej podstawie mógł zawrzeć umowę z NFOŚiGW jest Bank Ochrony Środowiska, który  wyspecjalizował się we wspieraniu przedsięwzięć proekologicznych. Dystrybucja środków NFOŚiGW poprzez banki ma pozwolić na zdynamizowanie procesu transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym, gdyż firmy, samorządy i instytucje zainteresowane leasingiem samochodów elektrycznych i wodorowych będą mogły – właśnie za pośrednictwem banków – korzystać z dopłat.

Budżet programu „Mój elektryk”, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym aż 400 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do leasingu. Z otrzymanej z NFOŚiGW puli środków banki-pośrednicy będą udzielały firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji na fabrycznie nowe samochody zeroemisyjne kategorii M1, N1 oraz L1e- L7e.

–Uruchomienie dopłat do leasingu ekologicznych samochodów jest kluczem do sukcesu programu „Mój elektryk”. Efektem będzie nie tylko powiększenie taboru przyjaznego środowisku, ale pośrednio także rozwój infrastruktury ładowania. Osiągniemy zatem dwa cele: ekonomiczny i klimatyczny, czyli ożywienie w gospodarce i ograniczenie emisji szkodliwych gazów i substancji do atmosfery – podaje minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

BOŚ zgłosił gotowość dystrybucji dopłat w ramach otwartego naboru przeprowadzonego przez NFOŚiGW. NFOŚiGW udostępni BOŚ w pierwszym etapie 20 mln zł na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Zgodnie z warunkami umowy zawartej między BOŚ a NFOŚiGW, kwota ta może zostać zwiększona. Będzie to jednak uzależnione od efektywności współpracy BOŚ z firmami leasingowymi.

– NFOŚiGW oczekuje, iż BOŚ  podpisze umowy o współpracy z każdą firmą leasingową, która chce oferować przedsiębiorcom leasing pojazdów zeroemisyjnych z dopłatami określonymi w programie „Mój elektryk”. Zgodnie z podpisaną umową, BOŚ jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 90 dni zapewnić zdolność operacyjną do udzielania w imieniu NFOŚiGW dotacji leasingobiorcom, głównie przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że stanie się to dużo wcześniej – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Mechanizm dotacji

Przedsiębiorcy, tak jak dotychczas, będą składać w firmie leasingowej wnioski o leasing oraz – dodatkowo – wnioski o dotację. Zweryfikowany pozytywnie wniosek o dotację firma leasingowa przekaże do banku współpracującego z NFOŚiGW, z którym ma zawartą umowę, a ten z kolei w imieniu NFOŚiGW w ciągu maksymalnie 20 dni podejmie decyzję o udzieleniu dopłaty do „elektryka”.

Zaangażowanie Banku Ochrony Środowiska w programy takie jak „Mój elektryk” wpisane jest w DNA BOŚ i stanowi kolejny element realizacji przyjętej w tym roku strategii rozwoju naszego banku – stwierdza prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann.mTo pierwszy i bardzo ważny krok dla BOŚ w czynnym udziale banku w rozwijaniu elektromobilności w Polsce. Nie tylko w zakresie samochodów, ale również we wsparciu rozbudowy powiązanej infrastruktury – dodaje Marzena Koczut, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Z branżowych raportów wynika, że głównymi odbiorcami nowych pojazdów są w Polsce klienci instytucjonalni. W 2020 roku ależało do nich aż 72,6 proc. rynku, pozostały procent to osoby prywatne. Taka struktura sprawia, że rozwój elektromobilności w naszym kraju zależy w głównej mierze od przedsiębiorstw i instytucji, a najskuteczniejszym finansowym narzędziem upowszechniania pojazdów zeroemisyjnych jest właśnie leasing.

Resort klimatu przypomina, że w programie „Mój elektryk” od 12 lipca tego roku w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego, który potrwa do 31 września 2025 roku. Kwota dopłaty sięga w tym naborze 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dalej KDR) – nawet 27 000 zł. Program daje możliwość otrzymania z NFOŚiGW dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których koszt nabycia nie przekracza 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy KDR. Budżet naboru dla osób fizycznych wynosi do 100 mln zł. Ponadto, w następnym kroku NFOŚiGW uruchomi wsparcie dotacyjne na zakupu pojazdów przez klientów instytucjonalnych (innych niż osoby prywatne).

Ministerstwo klimatu i środowiska/Bartłomiej Sawicki