Branża węglowa: „Nie dla smogu – tak dla węgla”

30 sierpnia 2017, 07:45 Alert
komin2

„Gazeta Prawna” przedstawia obawy branży węglowej jakie wywołują w niej działania wielu samorządów mające na celu ograniczenie smogu.

Gazeta przypomina, że kolejne regiony Polski rozpoczynają działania przeciwko smogowi. Jako pierwsze już na początku roku uchwałę w tej sprawie opracowały władze Małopolski, a prace w tym zakresie podjęły już także władze Mazowsza, Śląska, Wielkopolski, woj. łódzkiego i podkarpackiego.

Według przedstawicieli branży węglowej efektem tych działań będzie wzrost cen węgla i kotłów.

– Sejmiki województw za pomocą uchwał stworzonych pod dyktando organizacji ekologicznych szykują piekło dla 3,5 mln gospodarstw domowych ogrzewających się węglem. To najtańsze paliwo stosowane przez najbardziej wrażliwą ekonomicznie część społeczeństwa może podrożeć nawet o 50 proc. A cena kotłów, w których można palić tym surowcem, wzrośnie nawet ośmiokrotnie – powiedział cytowany przez „Gazetę Prawną” Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Izba zaczęła zbierać podpisy pod petycją „Nie dla smogu – tak dla węgla”, w której domaga się korekt uchwał antysmogowych. Sprzedawcy węgla chcą skuteczniejszego egzekwowania zakazu spalania śmieci w przydomowych piecach i kotłach, nieeliminowania miałów węglowych i niedefiniowania mułów w sposób uniemożliwiający wykorzystywania ich jako paliwa. Domagają się również zaakceptowanie kotłów z ręcznym podawaniem węgla oraz dopuszczenia do sprzedaży kotłów klasy niższej od piątej, w których spalać można więcej rodzajów paliwa – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Zwraca ona też uwagę, że lokalne przepisy antysmogowe nie sprzyjają interesom wielkich graczy na rynku węgla, jak choćby Polskiej Grupie Górniczej. Przepisy przewidujące stopniowe ograniczanie palenia miałami węglowymi i węglami grubymi oznaczają wyeliminowanie z rynku ok. 2,5 mln ton surowca i tym samym utratę ok. 600 mln zł przychodów PGG w skali roku.

– Podczas jednej z konferencji prasowych zarząd PGG zwracał uwagę, że śląska uchwała ma wejść w życie za szybko. Kopalnie nie są przygotowane, aby zaspokoić zapotrzebowanie indywidualnych odbiorców. Chodzi o inwestycje w zakładach przeróbczych, które mogą potrwać nawet do dwóch lat. W efekcie może skutkować to wzrostem importu węgla – powiedział cytowany przez „Gazetę Prawną” Witold Trólka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zwrócił on jednocześnie uwagę, że w wyniku konsultacji projekt uchwały uległ radykalnej zmianie. Do użytku dopuszczono urządzenia z ręcznym załadunkiem, a więc piece klasy piątej również zasypowe oraz na drewno kawałkowe.

„Gazeta Prawna” zwraca uwagę, że samorządy podejmują działania mające na celu złagodzenie finansowych konsekwencji walki ze smogiem dla mieszkańców. – W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zarezerwował 100 mln euro na wymianę starych, najmniej ekologicznych pieców i kotłów. Pierwsze umowy z gminami, które składały wnioski w imieniu mieszkańców, będą podpisywane na przełomie sierpnia i września.

Gazeta Prawna/CIRE.PL