Brazylia zmienia strategię energetyczną i stawia na fotowoltaikę

3 czerwca 2019, 16:00 Alert
OZE energia słoneczna fotowoltaika
fot. pixabay.com

Miks energetyczny tego największego kraju Ameryki Łacińskiej w większości opiera się na hydroenergetyce, jednak ze względu na pojawiające się coraz częściej susze Brazylia chce do 2027 roku generować 8,6 GW ze słońca.

Brazylia jest po Chinach drugim co do wielkości producentem hydroenergii na świecie. W 2018 roku wyprodukowała aż 70% procent energii elektrycznej w hydroelektrowniach. Najnowsza strategia energetyczna kraju ma na celu utrzymanie tego poziomu, przy jednoczesnym zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, w miksie energetycznym, w szczególności energii słonecznej. Większość hydroelektrowni w Brazylii znajduje się w dorzeczu Amazonki na północy kraju, ale największe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma wschodnie wybrzeże, szczególnie jego część południowa. Dlatego też wziąwszy pod uwagę ogromną odległość instalacji, gdzie jest ona wytwarzana od głównych centrów popytu, opieranie się na hydroenergetyce staje się wyzwaniem dla niezawodności jej dostaw.

Zmiana strategii energetycznej jest również podyktowana trzyletnią suszą, która dotknęła Brazylię w latach 2012–2015. Tak skrajne zjawisko jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, jako że produkcja energii elektrycznej zależy od zaopatrzenia w wodę. Brazylia już od jakiegoś czasu stara się więc zdywersyfikować swoje źródła wytwórcze, co przyczyniło się chociażby do wzrostu zużycia gazu ziemnego. Jednak dostępność do tego surowca jest niepewna, ponieważ kraj zużywa go obecnie więcej niż produkuje. Ponadto jego wykorzystanie generuje zwiększoną emisję CO2, dlatego brazylijscy decydenci postanowili w większym stopniu zainwestować w OZE.

10-letnia strategia Brazylii przewiduje, że ich udział w miksie energetycznym, z wykluczeniem hydroenergetyki będzie rosnąć o około 3 procent rocznie i w 2027 roku osiągnie do 28 procent.

Ponadto strategia – Plano Decenal de Expansão de Energia (PDEE) 2027 koncentruje się na znacznie zwiększonej ekspansji energii fotowoltaicznej. Przewidziano w niej, że miks energetyczny będzie nadal w ponad 50 procentach składał się z energii generowanej przez hydroelektrownie, ale moc zainstalowana w fotowoltaice wzrośnie do 8,6 gigawatów (GW) do 2027 r., z 2,5 GW w lutym 2019 r.

Brazylia obecnie wspiera rozwój fotowoltaiki na skalę przemysłową, poprzez aukcje na nowe i istniejące projekty prowadzone przez Krajową Agencję Energii Elektrycznej. Zbliżająca się aukcja A-4 w 2019 r. – dotycząca projektów, które zostaną oddane do użytku w ciągu najbliższych czterech lat – będzie obejmować tylko technologie wytwarzania energii odnawialnej, w tym ogniwa słoneczne, wiatr, biomasę i energię wodną. Największy udział w aukcji A-4 w 2018 r. stanowiły ogniwa fotowoltaiczne posiadające około 800MW zakontraktowanych mocy.

Plany Brazylii dotyczące zwiększenia udziału OZE, pochodzących z innych niż hydroelektrownie źródeł obejmują również rozproszoną produkcję energii słonecznej, na którą składają się instalacje prosumenckie, nie przyłączone do krajowej sieci, o mocy do 5 MW. Brazylia ma obecnie ponad 500 MW zainstalowanych mocy słonecznych o charakterze rozproszonym. Pod koniec ubiegłego roku działało tam ponad 49 000 systemów fotowoltaicznych, z czego około 75% stanowiły instalacje w prywatnych domach. Rząd przewiduje, że do 2030 r. aż 2,7 mln jednostek konsumenckich może zapewnić 23,5 GW mocy elektrycznej.

U.S. Energy Information Administration/Joanna Kędzierska