font_preload
PL / EN
Alert Gaz 3 lipca, 2015 godz. 7:45   
REDAKCJA

Breugel: Dwie drogi do rozwoju relacji gazowych UE-Turcja

Korytarz Południowy Gazociągi Korytarza Południowego, BP

(Wojciech Jakóbik)

Komisja Europejska wezwała w komunikacie na temat Unii Energetycznej do rozwoju projektów Korytarza Południowego i budowy nowego partnerstwa energetycznego z Turcją. Według ośrodka Breugel to szansa na wspólne zwiększenie potencjału regionu i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego stron.

Zdaniem ekspertów ośrodka Unia powinna stworzyć specjalną grupę dyplomatów, która zajmowałaby się pozyskiwaniem dostawców gazu przez Turcję jak Azerbejdżan, Turkmenistan, Iran, Irak. Bruksela powinna także stworzyć fundusz na rzecz realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym modernizacji tureckiej sieci gazociągów. W tym zakresie mógłby pomóc Europejski Bank Inwestycyjny, który udzieliłby swoich środków ale i pozyskał nowych inwestorów.

Cały raport Breugla można znaleźć na stronie internetowej think tanku.