Brodziński: Potrzebny jest nowy raport o zasobach łupkowych w Polsce

16 września 2014, 12:48 Energetyka
Sławomir Brodziński

Zdaniem Sławomira Brudzińśkiego nowe prawo geologiczne i górnicze (pgg) pozwoli na przyspieszenie poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Liczy także na szybkie opublikowanie nowego raportu na temat jego zasobów w naszym kraju.

– Pan Prezydent Bronisław Komorowski 1 sierpnia br. podpisał ustawę o nowelizacji pgg i innych ustaw. Muszę nieskromnie przyznać, że jestem usatysfakcjonowany, iż trudne prace legislacyjne w rządzie i obu izbach Parlamentu przeprowadziliśmy w 7 miesięcy. To zasługa zrozumienia ministrów, dyscypliny parlamentarzystów koalicji, kompetencji Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska, konstruktywnej postawy opozycji oraz wsadu merytorycznego, który przygotował mój poprzednik. Oczywiście nowela nie jest ideałem, ale tak jest zawsze, gdy trzeba osiągnąć kompromisy (interesy państwa, inwestorów i społeczności lokalnych oraz wymagania ochrony środowiska) – mówi Sławomr Brodziński, Główny Geolog Kraju, podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska w rozmowie z portalem Gaz i Ropa z formacji łupkowych. – Teraz, do 1 stycznia 2015 r., trzeba ustawę wdrożyć – dodaje.

– Ograniczamy ryzyko po stronie przedsiębiorcy gwarantując mu ciągłość inwestycji (zachowanie praw nabytych) i pozwalając na szybsze przejście z etapu rozpoznawania do wydobywania – podsumowuje wprowadzone zmiany Brodziński.

– W samym Ministerstwie Środowiska utworzony został Departament Nadzoru Geologicznego. Dostaniemy docelowo 40 nowych etatów w dwóch transzach, przekazane one zostaną m.in. części nadzorczej resortu, która ma kontrolować wykonywanie koncesji w miejscu ich realizacji, a także Departamentowi Geologii i Koncesji Geologicznych w celu przyspieszenia i polepszenia prowadzenia procedur koncesyjnych – wylicza rozmówca infolupki.pl. – Zgodnie z nowelą pgg prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi Państwa. Jednocześnie inwestor, który poniósł nakłady na rozpoznanie geologiczne oraz zamierza wykorzystać pozyskane w ten sposób wyniki, ma wyłączność w zakresie wykorzystywania tej informacji przez 3 lata od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

– Uważam, że koniecznością jest opracowanie nowego raportu w sprawie zasobów gazu ze złóż niekonwencjonalnych – przekonuje. – Wcześniejszy raport wykonany przez PIG-PIB opierał się o dane historyczne odpowiednio przetworzone, nie na wynikach wierceń wykonanych specjalnie pod kątem poszukiwań gazu łupkowego. Teraz takich wierceń mamy 65, a zaplanowanych jest na ten rok dalszych kilkanaście. Znacznej części danych z tych odwiertów PIG-PIB nie będzie jeszcze miał do dyspozycji przy wykonywaniu oceny zasobów, ale sądzę, że mimo to będziemy mogli przedstawić raport w II połowie 2015. W trakcie przygotowania jest także raport o zasobach geologicznych tzw. zamkniętego gazu (tight gas).

Tekst pochodzi z serwisu informacyjnego Państwowej Służby Geologicznej, którego partnerem jest BiznesAlert.pl.