Bruksela będzie sprawdzać umowy gazowe przed podpisem

25 stycznia 2016, 14:45 Energetyka
uniaeuropejska

Na blogu StollmeyerEU został opublikowany szkic założeń zimowego pakietu gazowego, który Komisja Europejska ma przedstawić 10 lutego.

Dokument składa się z pięciu elementów. Chodzi o rewizję rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu (SOS), propozycji rewizji zapisów o międzyrządowych umowach energetycznych, strategii rozwoju sektora LNG, rozwoju sektora ogrzewania i chłodzenia, a także decyzji o stworzeniu grupy eksperckiej do spraw realizacji celu poziomu zsieciowania infrastruktury elektroenergetycznej.

Fragmenty dotyczące umów międzyrządowych na dostawy surowców zawierają postulat stworzenia mechanizmów wymiany informacji i niewiążących instrumentów między krajami członkowskimi, a krajami trzecimi.

Na nowych regulacjach zależało między innymi Polsce, która domaga się wglądu Komisji w umowy gazowe z Rosją jeszcze przed ich podpisaniem. Ma to gwarantować, że kontrakty będą zgodne ze standardami unijnymi i nie zaszkodzą klientowi. – Komisja Europejska uznała, że obecne przepisy decyzji IGA, czyli ocena ex-post (po podpisaniu – przyp. red.) umów międzyrządowych, są nieefektywne. Dlatego zdecydowała się na zaproponowanie obligatoryjnej oceny tych umów, ale jeszcze przed ich podpisaniem, czyli badanie ex-ante (przed podpisaniem – przyp. red.) – tłumaczy Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Z kolei rewizja rozporządzenia SoS zakłada, że współpraca przejdzie z poziomu krajowego na regionalny. – Teraz państwa będą musiały ze sobą współpracować. Jest też zapis o wspólnych zakupach gazu, choć nie w formie wspólnej agencji zakupowej – zastrzega nasza rozmówczyni.