Bruksela zbada możliwości zwiększenia wykorzystania ukraińskiej infrastruktury gazowej

18 lipca 2017, 07:15 Alert
gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom
fot. Gazprom

Unia Europejska wspiera reformy sektora energetycznego na Ukrainie i zamierza zbadać możliwość zwiększenia wykorzystania tamtejszej infrastruktury gazowej. Kijów chce pozyskać międzynarodowych partnerów, którzy mogą pomóc w jej modernizacji.

– Ukraina oraz Unia Europejska rozpoczęły projekt kompleksowego zbadania znajdujących się nad Dnieprem podziemnych magazynów gazu – poinformował w komunikacie Naftogaz. Do inauguracji doszło 12 lipca w siedzibie przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Naftogazu, Ukrtransgazu, ministerstwa rozwoju i handlu, Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej, Magistralnyje Gazoprowody Ukrainy oraz zatwierdzeni przez UE międzynarodowi konsultanci. Projekt ma realizować konsorcjum składające się z jednej z czołowych firm konsultingowych na świecie, operatora francuskich magazynów Storenergy oraz międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej i ma na celu stworzenie zrównoważonego, ekonomicznego podejścia do wykorzystania ukraińskich magazynów paliwa w kontekście europejskiego oraz ukraińskiego rynku energetycznego. Naftogaz będzie brał udział w pracach komitetu sterującego wraz z pozostałymi zainteresowanymi stronami, włącznie z przedstawicielami ukraińskiego rządu.

– Jesteśmy wdzięczni Komisji Europejskiej za jej stałą pomoc przy reformowaniu rynku gazu na Ukrainie. Projekt ten pozwoli nam pozyskać najlepszych konsultantów, tak aby opracować optymalną strategię dla znajdującej się na Ukrainie infrastruktury magazynowania gazu – powiedział prezes Naftogazu Andriej Kobolew.

Badanie zakłada dokonanie prognozy zapotrzebowania na paliwo w ciągu 20 lat i przeanalizowanie możliwości Ukrainy na rynku podziemnego magazynowania surowca. Na podstawie otrzymanych wyników zostanie opracowanych kilka strategicznych scenariuszy dla optymalnego wykorzystania magazynów.

Zespół projektowy ma dokonać analizy tego, które z dotychczasowych magazynów są niezbędne dla efektywnej pracy ukraińskiego systemu przesyłu gazu. W ten sposób wspomniany projekt ma kluczowe znaczenie dla wprowadzenia w życie ustawy o rynku gazu i wypełniania przez Kijów zobowiązań dotyczących wydzielenia z Naftogazu spółki odpowiedzialnej za przesył gazu.

Storenergy, który jest jednym z wiodących operatorów magazynowych na świecie, dokona audytu każdego z obiektów. Po przeprowadzeniu analizy zebranych danych zespół odwiedzi magazyny i przeprowadzi ich szczegółową ocenę techniczną.

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang ma przeanalizować obecną bazę prawną i jej zgodność z zapisami trzeciego pakietu energetycznego oraz pozostałymi unijnymi normami. Dzięki konsultowaniu dużej liczby dostawców gazu z UE, którzy pracują na Ukrainie, kancelaria jest dobrze zaznajomiona z ograniczeniami prawnymi oraz przeszkodami w szerszym wykorzystaniu ukraińskich magazynów. Część prawna badania zakłada również przygotowanie projektów ustaw, rozporządzeń oraz decyzji.

Naftogaz dysponuje obecnie największymi magazynami gazu w Europie o pojemności 31 mld m3. Jednak w ciągu ostatnich lat wykorzystywano zaledwie 50 procent dostępnych mocy. Kijów zamierza zwiększyć ten wskaźnik, zwłaszcza poprzez stworzeniem atrakcyjnych warunków dla klientów międzynarodowych. Z kolei Storenergy jest operatorem 21 magazynów we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii o łącznej pojemności 12,2 mld m3.

Warto również przypomnieć, że w trakcie zeszłotygodniowego spotkania w ukraińskiej stolicy prezydent Petro Poroszenko zaproponował przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi oraz przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jeanowi-Claude’owi Junckerowi wykorzystanie tamtejszej infrastruktury gazowej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy. W tym celu Ukraina chce powołania międzynarodowego konsorcjum, które miałoby zarządzać ukraińską siecią przesyłową.

Pozyskanie zagranicznych partnerów jest ważne dla Kijowa z punktu widzenia utrzymania Ukrainy jako państwa tranzytowego dla dostaw rosyjskiego paliwa do Europy. Należy nadmienić, że na początku kwietnia Naftogaz, Ukrtransgaz, włoski Snam i słowacki Eustream podpisały memorandum o wspólnej ocenie możliwości współpracy przy wykorzystaniu oraz rozbudowie ukraińskiej GTS. Wspomniany dokument ma na celu zapewnienie długoterminowej stabilności przesyłu gazu przez Ukrainę zgodnie ze standardami rynków europejskich, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania GTS Ukrainy, a także transparentnego i wolnego dostępu do nich stron trzecich zgodnie z ukraińskim prawem. Pozyskanie kolejnych partnerów oraz możliwość rozwoju współpracy z dotychczasowymi będzie prawdopodobnie uzależniona od tempa realizowanych nad Dnieprem reform sektora energetycznego.

Naftogaz/Piotr Stępiński