Bruksela zbada czy Polska odpowiednio wspiera OZE

16 stycznia 2017, 06:30 Alert

KE przygląda się zmianom legislacyjnym wprowadzonym w 2016 r. w sektorze energetyki wiatrowej i nowelizacji ustawy o OZE – czytamy w „Parkiecie”.

Gazeta giełdy podjęła próbę ustalenia, czy Komisja Europejska zajmie się problemami, które miały miejsce podczas grudniowej aukcji OZE w Polsce.

Z jej ustaleń wynika, że KE nie ma zamiaru odnosić się do tej kwestii.
Jednocześnie dziennik dowiedział się, że Komisja jest nadal w trakcie oceny funkcjonującego w naszym kraju systemu wsparcia dla OZE.

Cytowany przez „Parkiet” anonimowy urzędnik z Brukseli tłumaczy, że w czasie rozmów z polskimi władzami, przedstawiciele KE akcentują potrzebę zapewnienia stabilnych ram prawnych, dzięki którym nasz kraj będzie w stanie wypełnić cel OZE na 2020 r.

Jednocześnie rozmówca „Parkietu” zaznaczył, że KE analizuje zmiany w przepisach odnośnie energetyki wiatrowej oraz nowelizację ustawy o OZE.