Buzek: Dzięki Wspólnocie Energetycznej pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu

24 października 2013, 14:27 Energetyka

Obradująca dziś w Belgradzie Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej poprosiła Jerzego Buzka o opracowanie do połowy 2014 r. strategii rozwoju i reform wspólnoty na kolejnych 10 lat. Wspólnota Energetyczna ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy; jest ona forum dla współpracy UE w zakresie energii z sąsiadami: Ukrainą, Gruzją, Armenią, Zachodnimi Bałkanami, Turcją oraz Norwegią.

– Dzięki takim projektom jak Wspólnota Energetyczna „pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu” – poprawiamy nasze bezpieczeństwo i przybliżamy państwa sąsiedzkie do UE. Wspólnota ułatwia nam relacje z naszymi dostawcami energii, a więc Rosją, Azerbejdżanem i Bliskim Wschodem. Nie będzie taniej energii oraz bezpiecznych i stałych dostaw bez ścisłej współpracy z sąsiadami. Ma to szczególne znaczenie dla Polski i jej gospodarczych relacji chociażby z Ukrainą. To powód, dla którego od samego początku mojej działalności w PE koncentruję się na tych dwóch przenikających się obszarach: polityce energetycznej i polityce sąsiedztwa – powiedział Jerzy Buzek.

Wspólnota Energetyczna jest przedłużeniem wewnętrznego rynku energii UE, którego sprawozdawcą z ramienia PE był w 2013 r. Jerzy Buzek.

– Cieszę się, że współpraca w ramach Wspólnoty Energetycznej nabiera tempa oraz że prace nad wdrażaniem Wewnętrznego Rynku Energii postępują równolegle. To szczególnie ważne z perspektywy rozbudowy połączeń gazowych i elektrycznych, które nie mogą kończyć się na zewnętrznej granicy UE. Tak jak nie chcemy wysp energetycznych na terytorium UE, tak i sami nie chcemy być wyspą.

Raport na temat Wspólnoty Energetycznej Jerzy Buzek przygotuje jako przewodniczący zespołu wysokiego szczebla europejskich specjalistów z dziedziny polityki energetycznej.