Jerzy Buzek. Grafika: Gabriela Cydejko

Jerzy Buzek. Grafika: Gabriela Cydejko