Buzek: Należy ograniczyć udział w rynku handlu emisjami CO2

9 lutego 2022, 06:45 Energetyka

Jerzy Buzek chce walczyć z wysokimi cenami emisji CO2 poprzez wykluczenie instytucji finansowych z handlu prawami do emisji CO2. Europoseł podkreśla, że możliwość handlu emisjami CO2 powinny mieć podmioty, które ich potrzebują.

Jerzy Buzek. Fot. EEC Online
Jerzy Buzek. Fot. EEC Online

EU ETS i jego uczestnicy

Jerzy Buzek wraz z grupą europosłów chce, aby uprawnieniami do emisji CO2 mogły handlować jedynie podmioty, którym przysługują prawa, lub przedstawiciele występujący w ich imieniu. Dzięki temu z rynku emisji CO2 zostaną wykluczone podmioty odpowiadające za spekulacje i sztuczne podnoszenie cen.

– Zgłoszona przeze mnie poprawka to kolejny konstruktywny krok w stronę uporządkowania tej kluczowej kwestii. Chodzi o to, aby ograniczyć udział w rynku ETS jedynie do tych, którzy uprawnienia do emisji CO2 kupują na własny użytek lub w imieniu i na potrzeby takich przedsiębiorstw. Wierzę, że wokół tej propozycji uda się nam zbudować stabilną większość najpierw w komisji ITRE, potem w całym Parlamencie Europejskim, a następnie przekonać do tego w negocjacjach rządy państw członkowskich – powiedział Jerzy Buzek.

Business Insider/Aleksander Tretyn 

Jak ceny uprawnień do emisji CO2 wpływają na sektor chemiczny?