Były oficer AW: Lista spółek strategicznych to rozwiązanie systemowe. Ułatwiłaby działanie służbom

21 sierpnia 2015, 11:16 Chemia
Backlit keyboard

Sejm przegłosował ustawę o spółkach strategicznych, w celu zabezpieczenia ich przed wrogim przejęciem. Rząd zrezygnował jednak ze stałej listy takich spółek. Na mocy ustawy może ją stworzyć w ramach specjalnego rozporządzenia.

 

– W służbach specjalnych istnieją tzw. sprawy obiektowe, które są skierowane na osłonę i zabezpieczenie konkretnych podmiotów zależnych i istotnych dla Skarbu Państwa. Jednak ustanowienie stałej i weryfikowanej okresowo jawnej listy podmiotów wymagających ochrony przed np. wrogim przejęciem, oznacza coś więcej – buduje otwarte działanie systemowe pozwalające na łączenie kompetencji różnych obszarów Państwa, nie tylko służb. Chociaż faktycznie taka lista mogłaby ułatwić prowadzenie działań operacyjnych służbom odpowiedzialnym za dbanie o polskie bezpieczeństwo – mówi portalowi BiznesAlertpl Michał Rybak, były funkcjonariusz Agencji Wywiadu, twórca Kancelarii Bezpieczeństwa Rybak zajmującej się bezpieczeństwem biznesu.

– Warto zaznaczyć, że obecnie przyjęty model miejscami cechuje znaczy stopień ogólności a organy posiadają niezwykle szeroki zakres swobody wydawania decyzji. To zaprzeczenie zasady proporcjonalności środka jest zrozumiałe z punktu widzenia Ustawodawcy, który jednym dokumentem chciał ogarnąć całe spektrum spraw związanych z bezpieczeństwem podmiotów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa Państwa. Należy jednak pamiętać, że obecny model może prowadzić do upolityczniania decyzji, a w rzeczywistości jedyny i wyłączny wpływ na nią powinien mieć interes narodowy – podkreśla nasz rozmówca.