Cały zysk PGE za 2020 rok zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy

30 czerwca 2021, 06:30 Alert

Akcjonariusze PGE podczas walnego zgromadzenia podjęli decyzję o niewypłacaniu dywidendy i przekazaniu całego zysku z 2020 roku na kapitał zapasowy spółki. 

Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

– Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 743 801 687,66 zł i przeznaczy go na kapitał zapasowy – czytamy w uchwale

W kwietniu zarząd PGE rekomendował niewypłacanie dywidendy za ubiegły rok. PGE w 2020 roku odnotowała 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 3,9 mld zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 roku wyniósł 1,74 mld zł wobec 1,25 mld zł straty rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41 procent produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 procent. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 procent.

ISB News/Mariusz Marszałkowski