Alert
PG Silesia zainwestuje ponad 100 mln zł w dostawę kompleksu ścianowego, kombajnu ścianowego oraz realizację następnego etapu modernizacji […]
Gospodarka o obiegu zamkniętym była w środę jednym z tematów obrad ministrów środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym Jana Szyszki, w […]
Podczas przeprowadzonej w środę w imieniu Polski przez giełdę EEX aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla cen wzrosła o ponad 10 proc.
KE przygotowuje propozycje zmian w przepisach, by cały Nord Stream 2, również w części biegnącej przez Morze Bałtyckie, podlegał restrykcjom […]
Sytuacja na rynku węgla w Polsce może być dramatyczna, jeśli wydobycie w PGG okaże się znacząco mniejsze niż zakładane wcześniej 32 mln […]
Propozycje Ministerstwa Energii ograniczą funkcjonowanie przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Będą one miały […]
Niemcy nie zrealizują wyznaczonych przez siebie celów ochrony klimatu, zakładających redukcję o 40 proc. emisji gazów cieplarnianych do 2020 […]
Polska spółka Konsbap najęta do prac w Rafinerii Możejki należącej do Orlen Lietuva zalega z płatnościami na Litwie. Przez to spółka-córka […]
Zużycie energii elektrycznej w 2017 r. wzrośnie w Polsce o ponad 2 proc. w porównaniu z 2016 r. – ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Posłuchaj naszej debaty