Energetyka
Prognozy międzynarodowych instytucji i koncernów pokazują, że paliwa kopalne jeszcze długo będą wykorzystywane do produkcji energii. To może […]
W poniedziałek, 23 kwietnia, po pięciu godzinach trudnych negocjacji, kilka minut po godzinie 15 zarząd Polskiej Grupy Górniczej i […]
Budowa elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi wywołuje silne emocje na Litwie, która uważa realizowany przez Rosjan projekt za zagrożenie […]
Dlaczego brakuje węgla dla energetyki i ciepłownictwa? Czy będzie szansa na stabilizację sytuacji na rynku przed kolejnym okresem grzewczym. Na […]
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw […]
Nowela ustawy o normach paliw stałych uniemożliwia stosowanie w domowych paleniskach najgorszej jakości mułów i flotokoncentratów oraz […]
Doświadczenia pakietu paliwowego chcieliśmy przyjąć i wdrożyć przy ustawie o normie jakości paliw – powiedział wiceminister energii […]
– Nowa Gospodarka – oznacza gospodarkę – ulegającą ciągłym przekształceniom, efektywniejszą, opartą o nowoczesne technologie i […]
Dziennikarze z pięciu redakcji przez weekend przejechali pomiędzy czterema aglomeracjami Polski łącznie 4 tys. km różnymi samochodami […]
Posłuchaj naszej debaty