Energetyka
W rozmowie z portalem BiznesAlert.pl Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej dr Piotr Naimski mówi o rozmowach na […]
– Ministerstwo Energii prognozuje do 2030 r. stabilny udział węgla brunatnego w miksie energetycznym. Obecnie jest to zdecydowanie […]
– Nasz drugi strategiczny surowiec doczekał się rządowego programu do 2030 r. Po jego analizie jest jednak wiele znaków zapytania – […]
Europarlament chce skłonić państwa UE do zaostrzenia kryteriów mandatu dla KE do rozmów z Rosjanami o reżimie prawnym morskiego odcinka Nord […]
Walka na arenie międzynarodowej Litwy przeciwko budowie elektrowni atomowej w Ostrowcu i Polski przeciwko Nord Stream II może połączyć oba kraje […]
Zaproszenie Trumpa do Polski przed szczytem G20, na którym podejmowane będą kwestie klimatyczne budzi wątpliwości organizacji działających na […]
W dniu 30 czerwca na konferencji prasowej podsumowującej walne zgromadzenie akcjonariuszy, prezes Gazpromu Aleksiej Miller zapowiedział […]
– Po szczycie Trójmorza Polsce zostanie korzystna wizerunkowo przemowa prezydenta USA i konkretny postulat budowy funduszu, który może […]
Rada nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń obsadziła stanowiska dwóch wiceprezesów spółki, tym samym został skompletowany jej zarząd.