Energetyka / Węgiel
W październiku br. kopalnie sprzedały ponad 5,5 mln ton węgla kamiennego – była to najwyższa miesięczna sprzedaż tego surowca w tym […]
W środę przypada Barbórka. Tradycyjny dzień górnika obchodzony będzie nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych regionach, gdzie […]
– Finansowanie celów związanych ze zmianami klimatu jest obecnie gorącym tematem w agendzie UE, szczególnie w kontekście osiągnięcia […]
Organizacje związkowe podpisały z zarządami spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia porozumienie w sprawie premii […]
Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w październiku br. wzrosły o 1 proc. wobec września, a ceny dla ciepłownictwa były wyższe o 1,3 […]
Eksperci wskazują, że koszt budowy bloku energetycznego Ostrołęka C nie zamknie się w 6 mld zł, trzeba go dziś szacować na 8-9 mld zł […]
Według raportu przygotowanego w ramach kampanii Unfriend Coal, liczba towarzystw wycofujących się z ubezpieczania inwestycji związanych z węglem […]
Kończący się 2019 r. jest kolejnym, kiedy spadły krajowe wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego. Mimo to wzrosły zwały niesprzedanego surowca, […]
– Jeśli się okaże, że poszczególne kraje członkowskie będą w stanie policzyć koszty transformacji energetycznej, to będzie sygnał do […]