Infrastruktura / Drogi
Józef Marek Kowalczyk, Krajowa Izba Gospodarcza: Inteligentne systemy transportowe (ITS) wpisują się w ideę tworzenia tzw. jednolitego […]
Do tej pory GDDKiA nie przedstawiała szczegółowych metod, jakie wykorzystuje w doborze inwestycji do badania oraz tego, ile budów danego […]
Senator Stanisław Kogut, PiS: Znane są przecież zalecenia komisarzy Unii Europejskiej o tym, że wydatki budżetowe w poszczególnych państwach […]
Marek Cywiński, dyrektor generalny Kapsch Telematic Services: Miasta coraz śmielej podejmują decyzję o wprowadzaniu Inteligentnych Systemów […]
Jerzy Polaczek, b. minister trasportu RP: Branży budowlanej, rynkowi ale również zamawiającemu w przetargach drogowych: GDDKiA czy – […]
Dawid Piekarz, wiceprezes PZPB: W porównaniu z autostradami drogi ekspresowe są nieco tańsze w budowie, ponieważ wymagają mniej infrastruktury […]
Dawid Piekarz, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych: Co jest największą zaletą reguł FIDIC (Fédération Internationale Des […]
Dawid Piekarz, wiceprezes Polskiego Związku Pracowników Budownictwa Brakuje chyba dobrego gospodarza tej inwestycji. Rozmawiałem z jednym z […]