Infrastruktura

Jerzy Polaczek, b. minister trasportu RP: Branży budowlanej, rynkowi ale również zamawiającemu w przetargach drogowych: GDDKiA czy – […]
Andrew Goltz, Fundacja ProKolej: Polityka ministerstwa transportu w myśl zasady „za usługi kasujemy, ile tylko rynek wytrzyma” okazała się […]
Dawid Piekarz, wiceprezes PZPB: W porównaniu z autostradami drogi ekspresowe są nieco tańsze w budowie, ponieważ wymagają mniej infrastruktury […]
Bogusław Kowalski, ekspert ZDG TOR i Railway Business Forum (RBF), b. wiceminister transportu: Ostatnio rząd przyjął, zgodnie z ustawą o […]
Bogusław Kowalski, ekspert ZDG TOR, b. wiceminister transportu: Inwestycje kolejowe w Polsce można podzielić na dwie grupy. Po pierwsze […]
Dawid Piekarz, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych: Co jest największą zaletą reguł FIDIC (Fédération Internationale Des […]
Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum im. Adama Smitha: Czy sprawa bankructwa PLL Lot jest przesądzona tego nie wiem. Pełną wiedzę na ten temat […]
Czesław Warsewicz, prezes portalu nakolei.pl, b. szef PKP Intercity: Plan ten obejmuje poważną kwotę 30 mld zł. Pytanie – czy kierownictwo […]
Czesław Warsewicz, prezes portalu nakolei.pl, b. szef PKP Intercity: Faktycznie decyduje skala dofinansowania kolei regionalnych przez samorządy […]
Jerzy Polaczek, b. Minister Infrastruktury RP Nasuwa się tu na myśl – może nie do końca uprawniona – analogia. Otóż prywatyzacja Lotu w […]
Jerzy Polaczek, b. Minister Infrastruktury RP: Jeszcze w kwietniu 2007 r. ówczesny resort infrastruktury przyjął strategię dla transportu […]
To jest tak, jak z planami zmian we własnym mieszkaniu. Nie czekamy na pomoc Unii Europejskiej. Liczymy przede wszystkim na środki, które […]
Prof. Wojciech Paprocki Henryk Bałuch, z Instytutu Kolejnictwa, emerytowany prof. Politechniki Warszawskiej, jest zdania, że za mało uwagi […]
Dawid Piekarz, wiceprezes Polskiego Związku Pracowników Budownictwa Brakuje chyba dobrego gospodarza tej inwestycji. Rozmawiałem z jednym z […]
Andrzej Goltz, Fundacja ProKolej: Przewozy intermodalne to nowoczesny sposób transportu, który na polskich kolejach jeszcze na dobre nie […]