Prawo
Pakiet antykryzysowy to przyjęte i ogłoszone 31 marca 2020 roku trzy ustawy, które mają pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu związanego z […]
Zdalne posiedzenia zarządów i rad nadzorczych mają usprawnić działanie spółek w dobie koronawirusa.
Tomasz Brzeziński i Adam Wawrzynowicz z kancelarii prawnej Wawrzynowicz i Wspólnicy* prezentują omówienie projektu Rozporządzenia […]
Nie ma wątpliwości, że epidemia koronawirusa wpłynie na gospodarkę i o ile skutki długofalowe są na ten moment trudne do przewidzenia to […]
– Pierwszy projekt ustawy o reformie nadzoru chcemy przedstawić już w kwietniu i musimy to zrobić transparentnie – powiedział […]
Martyna Trzos, adwokat i członek Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce, partnera BiznesAlert.pl, pisze o tym, kto może skorzystać z ustawy o […]
Szkic tzw. prawa klimatycznego, do którego dotarł BiznesAlert.pl nie zawiera zapisów przenoszących cel neutralności klimatycznej Unii […]
Ponad pięćdziesiąt podmiotów skierowało uwagi dotyczące projektu ustawy o morskich farmach wiatrowych. Dotyczą czasu trwania systemu wsparcia, […]
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej dąży do decentralizacji i demokratyzacji systemu energetycznego, w którym będzie mógł […]