Prawo
Zgodnie z ustawą obniżającą akcyzę oraz opłatę przejściową cen energii przyjętą w grudniu 2018 r., przedsiębiorstwa zajmujące się […]
Jeszcze w listopadzie, podczas Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku, można było usłyszeć, że Ustawa o morskiej […]
Komisja Europejska jesienią zaproponuje krajom unijnym zwiększenie celu redukcji emisji CO2 z obecnych 40 proc. do 45 proc. w perspektywie do 2030 […]
Elektromobilność jest nowoczesną technologią dla gospodarki transportowej oraz stanowi swoistą technologię jutra. Staje się ona przedmiotem […]
Polska przegrywa w unijnym Trybunale ważny spór o narzędzia kształtowania polityki energetycznej – pisze mec. Wojciech Wrochna z Kancelarii […]
PKN Orlen poinformował, że prowadzi intensywne prace w celu dostosowania się do nowych przepisów w zakresie podatku VAT, wprowadzających tzw […]
Niemiecka organizacja środowiskowa NABU złożyła wniosek w Wyższym Sądzie Administracyjnym w Greifswaldzie o sądowy nakaz wstrzymania budowy […]
– Możliwość wyprzedzającego ujęcia metanu z pokładów węgla na obszarach górniczych kopalń objętych koncesjami na wydobycie węgla […]
– Skuteczne uzyskiwanie danych cyfrowych w postępowaniu karnym coraz częściej stanowi nieodłączny warunek ustalenia sprawcy przestępstwa […]